Wiadomości

 • 22 września 2022
 • 26 września 2022
 • wyświetleń: 2389

Dodatek na ogrzewanie domu dla tyszan - są już pieniądze!

- Długo samorządy, a przede wszystkim mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o dodatek węglowy, czekali na pieniądze. Środki już są więc od piątku, 23 września MOPS w Tychach rozpoczyna wypłaty - poinformował w czwartek, 22 września prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

Do tej pory wpłynęło po ponad 3 000 wniosków, pozytywnie zweryfikowanych jest już ponad 1900 - wskazuje prezydent.

- Dziękuję pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy wykonują ciężką pracę, a mimo to nierzadko słyszą też słowa krytyki za rzeczy, na które nie mają wpływu (jak chociażby termin otrzymania przez gminy środków na dodatek węglowy od rządu) - dodaje.

Loading...


O tym, że wpłynęła pierwsza transza środków, poinformował 21 września po południu wojewoda śląski na Twitterze:Zasady przyznawania dodatkuMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła są urządzenia grzewcze wymienione w ustawie z dnia 15 września 2022 o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wprowadza dodatek dla gospodarstw domowych, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwa stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym albo innym rodzajem biomasy, albo
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 • kocioł olejowy.


Dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

 • 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.


Ważne!

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą ( gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące ( gospodarstwo domowe wieloosobowe).


W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw zamieszkujących pod tym adresem.

Wniosek o wypłatę dla gospodarstw domowych składa się w terminie do 30 listopada 2022 r.:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/ ( z wykorzystaniem formularza "pismo ogólne do podmiotu publicznego" - należy dołączyć wypełniony formularz wniosku i podpisać pismo Profilem Zaufanym),
 • tradycyjnie papierowo.


Przyznanie dodatku dla gospodarstwa domowego nie wymaga decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.