Wiadomości

 • 9 września 2022
 • 14 września 2022
 • wyświetleń: 1470

Dzień Przedsiębiorcy w Tychach - spotkania ze specjalistami, warsztaty

Za nami:

Chcesz założyć działalność gospodarczą? Jesteś już przedsiębiorcą, potrzebujesz wsparcia? Zależy Ci na rozwoju firmy? Urząd Miasta zaprasza 14 września na Dzień Przedsiębiorcy do Pasażu Kultury Andromeda przy Placu Baczyńskiego 2 w Tychach (I piętro). Spotkanie potrwa od godz. 11.00.

Do dyspozycji w jednym miejscu będą specjaliści, którzy oferują m.in. informacje w zakresie:

 • procedury rejestracji działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania, również przez cudzoziemców w tym obywateli Ukrainy
 • dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej
 • składek społecznych i zdrowotnych z tytułu prowadzenie działalności
 • wsparcia z funduszy europejskich, czyli gdzie szukać dofinansowania na podnoszenie i nabywanie nowych kwalifikacji (szkolenia), jakie jeszcze są możliwości wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej oraz co planowane jest w nowej perspektywie finansowej
 • dofinansowania pracownikom i pracodawcom kosztów szkoleń i studiów podyplomowych
 • refundacji: kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne w postaci prac interwencyjnych, robót publicznych, bonów zatrudnieniowych, a także wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia
 • tworzenia miejsc pracy dla osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie oraz pozyskiwania dotacji na powstawanie przedsiębiorstw społecznych
 • pożyczek inwestycyjnych i obrotowych z Regionalnych Funduszy Pożyczkowych dla MŚP województwa śląskiego
 • dotacji na usługi szkoleniowe i doradcze dla MŚP w województwie śląskim - Baza Usług Rozwojowych
 • oferty sieci Enterprise Europe Network dla MŚP z woj. śląskiego - jak wejść na rynki zagraniczne
 • programów wsparcia eksportu dla MŚP województwa śląskiego z projektu Global i InterSilesia
 • możliwości otrzymania ulgi podatkowej w działaniach inwestycyjnych w oparciu o przepisy Polskiej Strefy Inwestycji, m.in. jak przygotować formularz listu intencyjnego oraz wniosek o udzielenie decyzji o wsparciu w celu otrzymania ulgi podatkowej
 • oferty lokalowej i biurowej dla przedsiębiorców.


Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu będą miały możliwość indywidualnych konsultacji u pracowników:

 • Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach
 • Funduszu Górnośląskiego SA w Katowicach
 • Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego w Tychach
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
 • Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA Podstrefy Tyskiej
 • Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej w Tychach
 • „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach
 • Wydziałów: Ewidencji Działalności Gospodarczej, Dowodów Osobistych oraz Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Tychy


Podczas spotkania będzie również możliwość założenia profilu zaufanego oraz PUE ZUS.

Zapraszamy do sali projekcyjnej (I piętro):

 • godz. 11.30 - warsztaty, dotyczące zasad podejmowania działalności gospodarczej, które poprowadzą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach,
 • godz. 12.15 - prezentację „Polska Strefa Inwestycji - jak uzyskać wsparcie dla biznesu”, którą poprowadzą Dominika Czernow i Tomasz Noga - menadżerowie ds. rozwoju i inwestycji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.


Prosimy o kontakt Wydziałem Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Tychy, który jest organizatorem spotkania i wcześniejsze potwierdzenie udziału w warsztatach i prezentacji pod nr tel. 32 776 31 03 lub mailowo: dzialalnosc@umtychy.pl.

Dzień Przedsiębiorcy w Tychach

ups / tychy.info

źródło: UM Tychy

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.