Wiadomości

  • 6 września 2022
  • 9 września 2022
  • wyświetleń: 1608

X Zjazd Profilaktyczny: uzależnienia - czego jeszcze nie wiemy?

W sali koncertowej tyskiej Mediateki odbył się jubileuszowy, dziesiąty Zjazd Profilaktyczny. Jak co roku, podczas spotkania poruszone zostały najważniejsze i najbardziej aktualne tematy związane z uzależnieniami od substancji oraz od czynności.

X Zjazd Profilaktyczny w Tychach - 8.09.2022 · fot. Piotr Podsiadły / UM Tychy


Tegoroczne hasło przewodnie zjazdu to „Uzależnienia - czego jeszcze nie wiemy?”. Podczas zjazdu poruszane były m.in. problemy dotyczące dzieci z alkoholowym zespołem płodowym, współczesnej narkomanii czy uzależnienia behawioralnego. W wykładach udział wzięli eksperci: Teresa Jadczak-Szumiło, Maria Banaszak, Magdalena Rowicka i Krzysztof Czub.

Spotkanie otworzył Maciej Gramatyka, zastępca prezydenta ds. społecznych. - Jesteśmy światkami ewolucji uzależnień. Oprócz tych najbardziej oczywistych, jak alkoholizm czy narkomania, niezwykle trudnym tematem staje się uzależnienie behawioralne, na przykład od hazardu, zakupów czy coraz częstsze wśród dzieci uzależnienie od komputera czy telefonu. Na młodych ludzi czyha w cyberprzestrzeni wiele niebezpieczeństw. Na dorosłych z resztą też. Dlatego tak ważne jest to, aby o tym mówić i mieć tego świadomość - powiedział Maciej Gramatyka podczas otwarcia.

Zjazd profilaktyczny odbył się w Tychach już po raz dziesiąty.

PrelegenciTeresa Jadczak-Szumiło - doktor nauk w zakresie psychologii klinicznej dziecka. Założycielka pierwszej publicznej poradni dla dzieci z FASD w szpitalu św. Ludwika w Krakowie. Ekspert Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Autorka modelu pomocy i wsparcia dla dzieci z FASD i ich adopcyjnych rodziców. Wcześniej ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szef miejskiego Centrum Terapii Rodzin w Żywcu. W ramach pracy naukowej zajmuje się badaniami na temat wpływu alkoholu na rozwijający się mózg. Wspólnie z prof. Andrzejem Urbanikiem badała profil biochemiczny mózgu u dzieci z FASD z wykorzystaniem spektroskopii protonowej HMRS. Od 2001 roku prowadzi prywatną poradnię psychologiczną dla dzieci i ich rodzin. Na co dzień pracuje z dziećmi adoptowanymi z zaburzeniami przywiązania oraz FASD, a także z dziećmi, które doświadczyły wczesnej traumy.

Maria Banaszak - certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i badaczka społeczna, doktor nauk społecznych. Autorka i współautorka artykułów naukowych i publikacji branżowych, w tym książki „Hajland. Jak ćpają nasze dzieci?” Pełnomocnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR ds. Badań i Rozwoju oraz dyrektor Hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi i specjalista psychoterapii w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Głoskowie. Posiada certyfikaty w zakresie wykorzystania Terapii Schematów oraz Dialogu Motywującego w terapii uzależnień, jak również realizatora programów profilaktycznych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS i narkomanii. Doradca Naukowy w projektach PredictWatch, współtworzących aplikacje mobilne, oparte na sztucznej inteligencji, mające na celu predykcję i zapobieganie nawrotom w uzależnieniach.

Magdalena Rowicka - psycholog, doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W swojej pracy badawczej zajmuje się między innymi uzależnieniami behawioralnymi (w tym zaburzeniami grania w gry komputerowe). Współautorka i realizatorka programów szkoleniowych i profilaktycznych. Autorka artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz monografii z zakresu tematyki uzależnień behawioralnych. W ramach swojej pracy naukowej wydała między innymi takie publikacje jak: „Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia”, „E-uzależnienia. Teoria, profilaktyka, terapia.”

Krzysztof Czub - specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik Ośrodka Readaptacyjnego w Bielsku-Białej - stacjonarnej placówki dla mężczyzn uzależnionych behawioralnie oraz od środków psychoaktywnych. Prowadzi grupę pogłębioną dla hazardzistów w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej. W latach 2012-2018 kierownik Hostelu Postrehabilitacyjnego dla młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych. W ramach pracy terapeutycznej wykorzystuje również swoje sportowo-turystyczne zainteresowania - zorganizował dla młodzieży m.in. rowerowe wyprawy po wschodniej Polsce czy do Transylwanii.

X Zjazd odbywa się pod patronatem: Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów i Radia Express.

ups / tychy.info

źródło: UM Tychy

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.