Wiadomości

  • 24 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 291

Umowa franczyzowa - na co zwracać uwagę?

Materiał partnera:

Prowadzenie biznesu opartego o zasady franczyzy zawsze łączy się z koniecznością podpisania umowy franczyzowej, która będzie go regulować. Na co zwracać uwagę przy jej podpisywaniu? Sprawdzamy najistotniejsze kwestie.

Umowa franczyzowa - na co zwracać uwagę?


Ustalenia z franczyzodawcąPo podjęciu decyzji o wejściu w biznes z franczyzodawcą niezbędne będzie ustalenie wszelkich zasad, jakie będą nas obowiązywać w ramach współpracy, jaką jest franczyza. Umowa franczyzowa obejmuje wszystkie najważniejsze kwestie określające współpracę między franczyzodawcą a franczyzobiorcą.

Istotna dla franczyzobiorców jest wiedza, że zapisy proponowanej umowy mogą być zwykle negocjowane. Oczywiście są ustalenia, których nie da się zmienić, ale istnieje wąskie pole manewru przy niektórych jej zapisach. Godny zaufania franczyzodawca na pewno przedstawi nam odpowiednio wcześniej wzór umowy, tak byśmy mogli się z nim zapoznać. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku podpisywania umowy franczyzowej jest zasięgnięcie opinii specjalisty lub prawnika, który może wyjaśnić nam niezrozumiałe kwestie lub doradzić negocjacje w wybranych aspektach.

Dla franczyzobiorców ważna jest także wiedza, że umowa franczyzowa nie ma jednego jasno określonego wzoru - ustawodawca nie ustalił sztywnych ram takiej umowy, ani nawet jej elementów.

Obwarowania finansowe, prawa i obowiązki - istotne elementy umowy franczyzowej
Umowa franczyzowa dokładnie określa, jak wyglądają nasze zobowiązania finansowe względem franczyzodawcy. Zawarte w niej są informacje np. o opłatach wstępnych, bieżących i marketingowych realizowanych na rzecz franczyzodawcy. Uwzględnia także zapisy o innych ewentualnych kosztach, które ponosi franczyzobiorca - opłaty za lokal, wypłaty dla pracowników czy opłaty za zakup towarów.

Umowa franczyzowa określa także prawa i obowiązki zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy. Franczyzodawca, jako właściciel swojego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się w niej do przekazania nam prawa do znaków towarowych, know-how, ale także innych elementów swojej własności intelektualnej. Jego obowiązkiem jest też udzielenie niezbędnej wiedzy i zapewnienie szkoleń, które umożliwią nam rozpoczęcie pracy z wiedzą konieczną do prowadzenia własnego biznesu.

W umowie powinny być też zawarte zapisy o zapewnieniu doradztwa i pomocy ze strony franczyzodawcy w razie występowania trudności. Po jego stronie leży ponadto zapewnienie reklamy i dbałość o marketing marki. Jego obowiązkiem jest także sprawowanie kontroli nad franczyzobiorcą na podstawie opracowanych procedur, a także posiadanie gotowego planu naprawczego.

Franczyzobiorca zobowiązuje się do terminowości w uiszczaniu opłat, zachowania tajemnicy prowadzenia przedsiębiorstwa i dbałości o renomę marki. Franczyza zobowiązuje go także do udostępnienia wszelkich dokumentów niezbędnych franczyzodawcy do przeprowadzenia kontroli, a czasami wprowadza także zakaz konkurencji.

Franczyza - podstawowe informacje z umówFranczyza sprawdziła się już u znacznego grona przedsiębiorców. Ich sukces nie jest oczywiście uzależniony tylko od warunków, na jakie pozwala franczyzodawca. Tylko przede wszystkim od wszelkich umiejętności niezbędnych w prowadzeniu własnego biznesu, jakimi powinien odznaczać się franczyzobiorca takich jak przedsiębiorczość, zaangażowanie czy pracowitość.

Umowa franczyzowa zawiera bardzo ważną informację dotyczącą okresu swojego obowiązywania - zawierana może być na czas określony i nieokreślony. Uwzględnione są w niej także zapisy dotyczące ewentualnego rozwiązania jej przedterminowo. Istotnymi są także te, dotyczące wyłączności terytorialnej i prawa pierwszeństwa. Przy wyłączności franczyzodawca zobowiązuje się, że na danym terenie nie powstanie jego nowy punkt, natomiast przy prawie pierwszeństwa, to franczyzobiorca, jako pierwszy dowiaduje się o zakładaniu przez franczyzodawcę nowego punktu, co daje franczyzobiorcy możliwość prowadzenia go.

Ważne są też zapisy o zakazie konkurencji - podpisując umowę franczyzową, zobowiązujemy się do tego, że nie wystąpimy z franczyzy po to, by za chwilę rozpocząć niemal identyczną działalność, ale już pod swoim własnym szyldem. Taki zapis obowiązuje na czas trwania umowy, ale może działać także na przykład rok po jej wygaśnięciu, na obszarze gdzie wcześniej działaliśmy, jako franczyzobiorcy.