Wiadomości

  • 9 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 358

Jak długo jest ważne L4 online?

Materiał partnera:

Pacjenci, którzy z jakiegoś powodu nie mogą skorzystać z konsultacji stacjonarnych z lekarzem, mogą wybrać konsultacje zdalne, czyli za pośrednictwem Internetu. W ich przypadku nie ma możliwości zbadania pacjenta, jednak na podstawie wywiadu medycznego lekarz może zadecydować o wystawieniu L4 online. Jak sprawdzić, jak długo jest ono ważne?

Silesia


Czym jest zwolnienie online i na jak długo można je otrzymać?L4 online to nic innego jak zwolnienie elektroniczne, które wystawiane jest pacjentom w ramach konsultacji z lekarzem odbywających się na odległość (przez Internet). Zwolnienie L4 otrzymać może pacjent, który w opinii lekarza jest okresowo niezdolny, by móc sprawować swoje obowiązki zawodowe. Oczywiście do otrzymania zwolnienia niezbędne jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego (i opłacanie składki chorobowej przez ustawowo określony czas). L4 mogą ponadto otrzymać jedynie Ci pacjenci, którzy nie wykorzystali jeszcze w danym roku kalendarzowym przysługującego limitu dni zwolnienia.
O wystawieniu zwolnienia pacjentowi lub jego niewystawieniu decyzję zawsze podejmuje lekarz, analizując stan zdrowia danej osoby, jej historię medyczną, czy też dodatkowe dane dostarczone przez pacjenta. To lekarz również każdorazowo podejmuje decyzję o tym, na jak długo wystawi pacjentowi zwolnienie lekarskie. Jeśli okaże się, że czas zwolnienia lekarskiego jest niewystarczający, by chory wrócił do zdrowia i mógł sprawować swoje zawodowe obowiązki, może otrzymać kolejne zwolnienie. W roku kalendarzowym przysługują 182 dni zwolnienia L4 - wyjątkiem jest ciąża i gruźlica, gdy do wykorzystania jest 270 dni.

Jak otrzymać zwolnienie lekarskie przez Internet?W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest zwolnienie online, czyli L4 wystawione pacjentowi po konsultacjach zdalnych z lekarzem. Zwolnienia lekarskie elektronicznie wystawiane są przez lekarzy oferujących konsultacje zdalne za pośrednictwem różnych stron, jak na przykład: https://L4online.pl/. Zapewne niejedna osoba zastanawia się, ile kosztuje L4 online na takich stronach. Trzeba jednak w tym miejscu rozwiać pewne niedopowiedzenia - zwolnienie lekarskie przez Internet zawsze jest bezpłatne.
Ewentualne koszty, które pacjent musiałby ponieść, dotyczą prywatnych konsultacji z lekarzem, gdyż te nie są finansowane przez NFZ. Uiszczenie opłaty za konsultację prywatną (stacjonarną lub online) z lekarzem nie jest jednak równoznaczne, z tym że lekarz ma obowiązek wystawić zwolnienie, gdy nie widzi podstaw do tego. Decyzję o wystawieniu zwolnienia lekarskiego i jego długości lekarz podejmuje na podstawie analizy formularza medycznego, który uzupełnia pacjent. Pisemny formularz medyczny ma zastąpić ustny wywiad lekarski, dostarczając specjaliście danych o stanie zdrowia danej osoby i jej historii medycznej.

Jak sprawdzić długość zwolnienia lekarskiego online?Jeśli pacjent otrzyma od lekarza L4 online, może sprawdzić informacje zawarte w zwolnieniu w dowolnym momencie, gdyż zapisywane są one cyfrowo. To duża zaleta w stosunku do zwolnień papierowych, których zgubienie było problematyczne. Dane dotyczące zwolnienia lekarskiego gromadzone są na koncie PUE ZUS, a oprócz tego zapisują się w profilu IKP, który zbiera zdarzenia medyczne związane z danym numerem PESEL. Jak sprawdzić długość zwolnienia lekarskiego lub wskazania lekarskie w nim zawarte? Wystarczy zalogować się do wybranej strony przy pomocy profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Obsługa obu portali jest intuicyjna, więc każdy powinien bez problemu znaleźć w kilka chwil interesujące go informacje.