Wiadomości

  • 3 sierpnia 2022
  • 11 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 1889

Radna docieka, jak dużo miejsc parkingowych mamy w Tychach

Radna Aleksandra Wysocka-Siembiga zapytała, ile miejsc parkingowych jest do dyspozycji na terenie Tychów, w rozbiciu na miejsca płatne i niepłatne. Chce się także dowiedzieć, czy i gdzie zostaną zlikwidowane lub stworzone nowe miejsca parkingowe, w związku z budową wielu obiektów na terenie miasta oraz planowanymi zmianami w organizacji ruchu. MZUiM w odpowiedzi przedstawił m.in. dane na temat liczby miejsc postojowych objętych strefą płatnego parkowania oraz na parkingach wielopoziomowych.

Parking wielopoziomowy Park&Ride
Parkingi Park&Ride znajdują się: przy dworcu PKP oraz stacji kolejowej Tychy Lodowisko · fot. UM Tychy


- W związku z planowaną i realizowaną budową wielu obiektów/ budynków mieszkalnych na terenie miasta oraz planowanymi zmianami w organizacji ruchu drogowego, zwracam się z pytaniem, ile obecnie na terenie miasta znajduje się wszystkich miejsc parkingowych w rozbiciu na miejsca płatne i niepłatne oraz proszę o informację jak na przestrzeni najbliższych dwóch lat to się zmieni? Czy i gdzie zostaną zlikwidowane lub wybudowane nowe miejsca parkingowe? - pisze w treści interpelacji Aleksandra Wysocka-Siembiga .

W odpowiedzi na interpelację Miejski Zarząd Ulic i Mostów informuje, że nie dysponuje danymi na temat wszystkich miejsc postojowych na terenie miasta, gdyż znaczna liczba miejsc postojowych zlokalizowana jest poza terenami administrowanymi przez MZUiM, na terenach osób prywatnych, należących do spółdzielni mieszkaniowych, Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych i innych podmiotów zarządzających budynkami mieszkalnymi.

- Dysponujemy danymi na temat liczby miejsc postojowych objętych strefą płatnego parkowania oraz na parkingach wielopoziomowych - wyjaśnia zastępca dyrektora MZUiM do spraw techniczno-administracyjnych Wojciech Łyko.

Jak wylicza:

  • w strefach płatnego parkowania na terenie miasta zlokalizowane są 704 miejsca postojowe;
  • na parkingu wielopoziomowym przy dworcu głównym PKP — 352 miejsca postojowe
  • na parkingu wielopoziomowym przy stacji kolejowej Tychy Lodowisko — 322 miejsca postojowe.


Przypomina też, że obecnie MZUiM prowadzi inwestycję związaną z budową trzeciego parkingu wielopoziomowego w rejonie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez przy skrzyżowaniu ulic Edukacji i Wyszyńskiego. Na parkingu tym powstanie 117 miejsc.

- Nowe inwestycje mieszkaniowe realizowane na terenie miasta są weryfikowane i uzgadniane przy udziale MZUiM m.in. w zakresie zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych, która ustalana jest na etapie wydawania pozwolenia na budowę na postawie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przyjętych w mieście wewnętrznych standardów w zakresie minimalnej ilości miejsc postojowych dla miasta do stosowania w przypadkach nowych inwestycji oraz zmian sposobu użytkowania lokali i terenów - wyjaśnia Wojciech Łyko z MZUiM.

- Miasto nie prowadzi polityki dotyczącej likwidacji miejsc postojowych. Zdarzają się sytuacje, że w ramach renowacji terenów zielonych lub wprowadzania zmian w organizacji ruchu liczba miejsc postojowych ulega zmniejszeniu, jednak zmiany są jednostkowe i nie są celem samym w sobie, lecz służą zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, estetyki przestrzeni publicznej oraz komfortu jej użytkowników - dodaje.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.