Wiadomości

  • 1 sierpnia 2022
  • 8 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 3992

Budowa spalarni w Wilkowyjach: jest pozytywna decyzja tyskiego ratusza

Nie pomogły petycje i protesty. Jest zielone światło dla budowy spalarni w Wilkowyjach. Prezydent Tychów wydał pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Zakładu Odzysku Energii". Urząd Miasta 1 sierpnia opublikował stanowisko w tej sprawie. Decyzja tyskiego urzędu nie kończy jednak procedury prawnej.

Spalarnia w Poznaniu
Spalarnia w Poznaniu · fot. SUEZ


Przypomnijmy, że przeciwko spalarni kilka miesięcy temu protestowali mieszkańcy. Do urzędu wpłynęło w tej sprawie wiele petycji. Mimo to, Urząd Miasta Tychy 28 lipca wydał pozytywną decyzję dotyczącą środowiskowych uwarunkowań dla powstania Zakładu Odzysku Energii pn. :„Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania RDF/pre-RDF, w tym odpadów biodegradowalnych, z Odzyskiem Energii Odnawialnej” przy ul. Dojazdowej 10 w Tychach-Wilkowyjach. Teren po nieczynnej elektrociepłowni należy do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC). Wniosek w sprawie budowy spalarni do prezydenta Tychów złożyła spółka Instalmedia sp. z o.o. 30 grudnia 2020 roku.

Urząd Miasta uzyskał w sprawie budowy ZOE pozytywne opinie: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Jak czytamy w dokumencie dotyczącym środowiskowych uwarunkowań, planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w ilości ok. 27075 Mg / rok. W skład instalacji wchodzić będzie m.in. kocioł rusztowy o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie około 9,83 MW. Głównym strumieniem odpadów będzie frakcja kaloryczna (pre-RDF) lub RDF, wytworzona na bazie odpadów komunalnych. Teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie (ul. Dojazdowa 10), nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak możemy przeczytać dalej, odpady kierowane do spalania będą magazynowane wyłącznie wewnątrz hali magazynowej odpadów. Ilość magazynowanych odpadów nie będzie mogła przekroczyć ilości stanowiącej zapas na 5 dni pracy instalacji. Rozładunek odpadów ma być natomiast prowadzony wewnątrz hali wyładunkowej przy zamkniętych bramach, a bramy hali będą mogły być otwarte tylko na czas przejazdu samochodów wjeżdżających z odpadami i opuszczających obiekt.

Poniżej publikujemy stanowisko Urzędu Miasta Tychy w sprawie, które ukazało się w poniedziałek, 1 sierpnia:

"Urzędnicy bardzo wnikliwie przeanalizowali złożony wniosek i nie znaleziono podstaw prawnych do wydania decyzji odmownej. Inwestor spełnił wszystkie określone przepisami wymogi, przestawił spójne i rzeczowe wyjaśnienia. Wniosek został także pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach oraz uzyskał pozytywne uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Przeanalizowano także wszystkie złożone w terminie pisma oraz zawarte w nich uwagi i wnioski mieszkańców miasta. Urzędnicy odpowiedzieli na wszystkie 1400 zarzutów. Pisma i petycje mieszkańców są istotnym elementem postępowania, ale nie mogą stanowić jedynej przyczyny wydania odmownej decyzji środowiskowej.

W uzasadnieniu decyzji wskazano również, że przy spełnieniu warunków jasno określonych w decyzji środowiskowej przyjęte rozwiązania technologiczne nie wpłyną negatywnie na środowisko oraz zdrowie i życie lokalnej społeczności.

Zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców dzielnicy Wilkowyje inwestor m.in. zobowiązał się do realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem najważniejszych wytycznych zawartych w Konkluzjach BAT (w tym tych związanych m.in. z ogólną efektywnością środowiskową).

Decyzja prezydenta o środowiskowych uwarunkowaniach nie kończy procedury prawnej. Przysługuje od niej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach".


Pełna, ponad 100-stronnicowa treść decyzji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej - kliknij, aby przejść do dokumentów.

Z przedmiotową decyzją oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się także w Urzędzie Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49 w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (VIII. p. pokój 802) od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00-15.00, w czwartek od 8.00-17.00 oraz w piątek od 8.00 - 13.00, w ciągu 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia (29 lipca), po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 032 776 38 32.

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.