tychy.info

Wiadomości

  • 26 lipca 2022

Postępowanie egzekucyjne. Co należy o nim wiedzieć?

Materiał partnera:

Postępowanie egzekucyjne to jedna z dróg, które mogą umożliwić odzyskanie pieniędzy od dłużnika. Dla wielu osób skorzystanie z tego rozwiązania jest ostatecznością, często jednak osoba zalegająca ze zwrotem środków nie pozostawia innego rozwiązania.

Linkhouse


Przyjrzyjmy się więc procedurze związanej ze składaniem wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik w tej sytuacji odgrywa kluczową rolę, przed zgłoszeniem się do niego warto jednak zorientować się, jak przebiega cały proces.

Składanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego - najważniejsze informacje
Kto decyduje o wszczęciu postępowania egzekucyjnego? Jest to decyzja, którą samodzielnie podjąć może wyłącznie wierzyciel. Dzieje się tak, ponieważ nie jest to krok podejmowany z urzędu. W tej sytuacji wymagane jest również posiadanie orzeczenia sądu wraz z nadaną klauzulą wykonalności - tzw. tytuł wykonawczy.

Warto podkreślić, że wyżej wymieniony dokument umożliwia rozpoczęcie prowadzenia działań z komornikiem. Bez niego cała procedura nie jest możliwa do zrealizowania. Tytuł wykonawczy otrzymuje się od sądu, a samo wszczęcie postępowania egzekucyjnego może zostać zapoczątkowane wnioskiem, którego złożenie jest możliwe:
  • osobiście;
  • listownie - listem poleconym.


Co istotne, dokument musi spełniać jasno określone standardy. Wymagane jest:
  • oznaczenie obu stron (zarówno dłużnika, jak i wierzyciela);
  • oznaczenie komornika;
  • szczegóły związane z należnością, której dotyczy sprawa;
  • wskazanie tytułu wykonawczego;
  • załączniki (jeśli niezbędne - zarówno spisane, jak i dołączone);
  • podpis.


Rola komornika w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnegoZalecane jest wybieranie przez wierzyciela komornika ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika lub położenia firmy w przypadku osoby prawnej. Związane jest to z ewentualnymi działaniami komornika poza rewirem i związanymi z tym kosztami. Jednocześnie w przypadku zajmowania rachunku bankowego oraz ruchomości, rozważyć należy poszukiwanie komornika z rewiru wierzyciela.

Co istotne, wierzyciel musi tymczasowo pokryć opłaty za koszty działania komornika poza jego rewirem czy za poszukiwanie majątku. Konieczne jest też pokrycie zaliczek na inne wydatki poniesione w trakcie procesu.

Ostatecznie koszty przebiegu, a nawet wszczęcia postępowania, w całości przeniesione zostają na dłużnika. Doliczane są do tego również m.in. opłaty egzekucyjne. Biorąc to wszystko pod uwagę, wybór odpowiedniego komornika ma w tej sytuacji bardzo duże znaczenie dla sprawy, jej przebiegu oraz wyniku.

Źródło: Komornik Gliwice