tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 25 lipca 2022
  • 1 sierpnia 2022

Bezpłatne wsparcie psychologiczne w Tychach

Trwa program Bezpłatnego Wsparcia Psychologicznego dla mieszkańców województwa śląskiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

alkohol, terapia, problem, psycholog
Bezpłatne wsparcie psychologiczne w Tychach · fot. pixabay.com


Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej rehabilitacji w różnych formach, w której najważniejsze miejsce zajmują indywidualne spotkania z psychologiem oraz psychoterapeutą, są także spotkania grupowe w ramach warsztatów terapeutycznych oraz działania edukacyjnych dotyczące problematyki uczuć i emocji.

Do programu mogą przystąpić: kobiety w wieku 18-59 lat/ mężczyźni w wieku 18-64 lata które/którzy zamieszkują na terenie województwa śląskiego, są aktywne/aktywni zawodowo lub deklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia.

  • Realizatorem projektu jest: Fizjoterapia Jacek Tuz, ul. Szpakowa 44A, 43-100 Tychy.
  • Miejsce udzielania świadczeń: Fizjoterapia MDT, ul. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy.


Telefon kontaktowy (w godzinach 10.00-18.00): +48 795 800 959.

www.fizjoterapiamdt.pl/

„Program rehabilitacji u osób z rozpoznaniem chorób afektywnych i nerwicowych” realizowany jest dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.