Reklama

Wiadomości

  • 20 lipca 2022
  • 11 sierpnia 2022
  • wyświetleń: 3024

Suche lato. Czy będzie miejski program zbierania deszczówki?

Radna Anita Skapczyk złożyła na biurko prezydenta interpelację w sprawie przygotowania i wdrożenia miejskiego programu dotyczącego zakupu i montażu przez mieszkańców zbiorników do gromadzenia wód opadowych z dofinansowaniem gminy. Jest już odpowiedź ze strony ratusza. Urzędnicy przeanalizowali możliwość wprowadzenia programu miejskiego. Miasto liczy w przyszłości na programy wsparcia ze środków europejskich.

deszczówka retencja
Pojemnik na wodę deszczową · fot. pixabay


- Od wielu lat w okresie letnim pojawia się problem suszy. Co jakiś czas pojawiają się apele o oszczędzanie wody. Montaż zbiorników do gromadzenia wód opadowych pozwala na używanie deszczówki do podlewania roślin w okresie suszy - wskazuje Anita Skapczyk.

Jak dodaje, program mógłby być skierowany nie tylko do właścicieli domków jednorodzinnych, ale także do wspólnot mieszkaniowych.

- Mieszkańcy, którzy chcą dbać o środowisko, dzięki takiemu programowi będą mogli uzyskać wsparcie finansowe i zainstalować na swoich podwórkach zbiorniki gromadzące wodę. Zebraną deszczówkę można wykorzystać do podlewania ogródków i trawników - proponuje radna.

Jak wskazuje, wspólnoty mieszkaniowe mogłyby natomiast gromadzić wodę do podlewania terenów zielonych wokół bloków.

- Zagospodarowanie wód opadowych to kluczowy element przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym. Podobny program prowadzony jest m.in. w Kielcach - dodaje Anita Skapczyk.

Co na to Urząd Miasta?

- Informuję, że ponieważ rozwiązanie to wpisuje się w aktualną obecnie problematykę zmian klimatycznych i założenia opracowanego miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu, analizowaliśmy możliwość wprowadzenia programu gminnego. Z uwagi jednak na obecną sytuację gospodarczą, ostateczna decyzja nie została podjęta - pisze Anna Warzecha z Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta.

- W ramach środków unijnych planowane jest dofinansowanie działań związanych z szeroko pojętą adaptacją do zmian klimatu oraz rozwojem zielono - niebieskiej infrastruktury i systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi z dotacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021 - 2027 (FENIX), jednak dokumenty te znajdują się w fazie opracowania i negocjacji z Komisją Europejską. Nie wyklucza się w tym zakresie projektów grantowych- informuje urzędniczka.

- Konkretne działania gmina miasta Tychy będzie mogła podjąć po opracowaniu przez Polskę jako państwo członkowskie planów operacyjnych (SOP), czyli szczegółowych planów określających sposób wykorzystania środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz określeniu kryteriów konkursowych - dodaje.

Jak jednak podkreśla przedstawicielka wydziału ochrony środowiska, już na chwilę obecną mieszkańcy mają możliwość skorzystania z następujących programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

  • Dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych przeznaczony jest ogólnopolski program „Moja Woda" prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W tym roku nabór do programu nie został dotychczas ogłoszony. Decyzja w tym zakresie nie została jeszcze podjęta. Planowane jest, że program realizowany będzie do końca 2024 roku. Wszelkie szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są dla mieszkańców poprzez dedykowaną infolinię programu (tel. 32 722 77 09) lub pod adresem „https://www.wfosigw.katowice.pl/kontakt-moja-woda.html" poprzez formularz internetowy.
  • Wspólnoty mieszkaniowe mogą wystąpić w wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach o dofinansowanie inwestycji w zakresie dostosowania do zmian klimatu, przeciwdziałania suszy oraz ograniczenia zużycia wody (oznaczenie GW 1.2.) w ramach listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania w roku 2022 oraz 2023. Dofinansowanie to ma postać pożyczki, z uwzględnieniem możliwości jej częściowego umorzenia.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.