tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 20 maja 2022
  • 22 maja 2022

Trzeci przetarg na modernizację targowiska przy al. Bielskiej

Na początku maja ogłoszono trzeci już przetarg na wykonanie w formule "projektuj i buduj" zadania inwestycyjnego pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy Al. Bielskiej. Miasto od stycznia próbuje znaleźć wykonawcę.

Przykładowe modele straganów na targowisku przy Al. Bielskiej · fot. UM Tychy


Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie robót projektowych i budowlanych polegających na przebudowie targowiska miejskiego zlokalizowanego w Tychach przy al. Bielskiej. Termin składania ofert w trzecim postępowaniu przetargowym mija 30 maja.

Drugie postępowanie unieważniono w marcu, ponieważ nie wpłynęła ani jedna oferta. Pierwsze postępowanie, którego termin minął końcem stycznia również zostało unieważnione, bo przedstawione oferty od firm z Mikołowa i Żor przekraczały kwotę, jaką miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 1 mln 603 tys. 489 zł. Wartość oferty z najniższą ceną wynosiła zaś 3 mln 608 tys. 515 zł.

Przypomnijmy: Miasto Tychy pozyskało dofinansowanie w wysokości 999 999,00 zł ze środków europejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) na przebudowę miejskiego targowiska przy al. Bielskiej na Starych Tychach.

Opublikowano wizualizacje przykładowego projektu. Właściwy jednak dopiero powstanie, ale przedstawiono wytyczne, jak ma wyglądać targowisko i jakich materiałów należy użyć. Zakończenie realizacji inwestycji przewidywane jest na grudzień 2022 roku.

Przykładowe modele straganów na targowisku przy Al. Bielskiej
Przykładowy model straganów na targowisku przy Al. Bielskiej · fot. UM Tychy


Zamówienie obejmuje kompleksowe wykonanie robót projektowych i budowlanych. Chodzi o przebudowę istniejącej infrastruktury oraz budowę nowych elementów, wpływających na poprawę jakości świadczonych usług handlowych. Przebudowie podlegać będą stragany, modułowe wiaty handlowe, boksy magazynowe dla rolnictwa ekologicznego, pomieszczenia techniczne, biura, przymierzalnie, wiata śmietnikowa, ciągi komunikacyjne. Na terenie targowiska staną nowe kosze na śmieci, stojaki rowerowe, ławki. W części obiektów zainstalowany zostanie system centralnego ogrzewania i wykonana termomodernizacja wraz z instalacją fotowoltaiczną. Nowa infrastruktura powinna wpłynąć na obniżenie kosztów bieżącego utrzymania targu i utrzymanie dotychczasowych opłat czynszowych.

Przedsięwzięcie ma również na celu uporządkowanie przestrzeni targowiska, promocję lokalnych produktów ekologicznych, a także wzrost konkurencyjności producentów rolnych. Niewątpliwym atutem przebudowywanej infrastruktury jest prowadzenie sprzedaży na wolnym powietrzu, co minimalizować będzie możliwości zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Przykładowe modele straganów na targowisku przy Al. Bielskiej
Przykładowy model straganów na targowisku przy Al. Bielskiej · fot. UM Tychy


Zamawiający przedstawił przykładowe wzory straganów wraz z opisem technicznym. Ostateczna wersja przyjęta do realizacji będzie wymagała uzyskania zgody zamawiającego i Miejskiej Komisji Estetyki oraz decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę.

Miasto, które zleci inwestycję, przewiduje ustawienie straganów w rzędach które mają tworzyć kompozycję przestrzenną o zadaszonej powierzchni 2634m2 przeznaczonej dla min. 150 stanowisk handlowych - czytamy w dokumentach przetargowych.

Projekt zakłada też termomodernizację budynków kiosków handlowych oraz budynku administracyjno- technicznego wraz z przebudową i remontem pomieszczeń oraz montażem nowej elewacji.

Zamawiający wymaga również wykonania oświetlenia LED oraz instalacji fotowoltaicznej z możliwością wykorzystania energii w kioskach handlowych i budynku administracyjno-gospodarczym.

Przewiduje się też remont we wszystkich pomieszczeniach budynku administracyjno-gospodarczego.

Na terenie targowiska zostaną wyznaczone i wykonane drogi komunikacji (dojścia i dojazdy do straganów oraz miejsca postojowe poprzez wymianę istniejącej nawierzchni oraz w miejscach po zdemontowanej konstrukcji stanowisk handlowych z kostki betonowej), a także nawierzchnie zielone (teren biologicznie czynny). Zamawiający przyjmuje utworzenie na działce terenu biologicznie czynnego o wskaźniku 25% powierzchni działki.

Przykładowe modele straganów na targowisku przy Al. Bielskiej
Przykładowy model straganów na targowisku przy Al. Bielskiej · fot. UM Tychy


Na terenie targowiska, według dokumentów przetargowych, zostaną zasadzone:

  • platan klonolistny (Platanus x hispanica)- minimum 16 sadzonek, o wysokości minimum 300 cm,
  • klon zwyczajny (Acer platanoides) - minimum 8 sadzonek, o wysokości minimum 300 cm,
  • rokitnik zwyczajny minimum 30 sadzonek, wielkość pojemnika min. C5;
  • irga błyszcząca (Cotoneaster lucidus) minimum 20 sadzonek, wielkość
  • pojemnika min. C5,
  • ognik szkarłatny (pyracantha coccinea) minimum 15 sadzonek,
  • winobluszcz trójklapowy (parthenocissus tricuspidata) minimum 30,
  • Akebia pięciolostkowa (Akebia quinata); minimum 15 sadzonek.


Projekt realizowany będzie w ramach działania „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” i poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Koszt całkowity: 1 603 489 PLN,
Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 999 999 PLN.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.