Wiadomości

  • 15 maja 2022
  • 18 maja 2022
  • wyświetleń: 2961

Odcinek Mysłowice-Bieruń - GDDKiA domknie drogę S-1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S-1 na odcinku od Mysłowic do Bierunia. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma Budimex, która zaproponowała wykonanie inwestycji za kwotę 489 175 059 zł.

droga ekspresowa s1
Umowa na blisko 500 mln zł. GDDKiA domyka drogę S-1 · fot. GDDKiA


Firma Budimex zadeklarowała jednocześnie przedłużenie okresu gwarancji o 5 lat i skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące. - Teraz przekażemy dokumentację przetargową do Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia standardowej kontroli uprzedniej. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku kontroli Prezesa UZP, do podpisania umowy mogłoby dojść na przełomie maja i czerwca tego roku. Tym samym wszystkie cztery odcinki od Mysłowic do Bielska-Białej o długości ponad 40 km byłyby na etapie realizacji - poinformowała GDDKiA.

Inwestycja na odcinku od Mysłowic do Bieruniu obejmuje budowę 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Bieruń wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód (kategorii II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna. W przetargu na jego realizację wpłynęło dziesięć ofert.

Jak wygląda realizacja inwestycji na pozostałych odcinkach? - 14 maja GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą na projekt i budowę odcinka Oświęcim - Dankowice. Wartość kontraktu to 989,7 mln zł. - Kończymy obecnie etap projektowania trasy pomiędzy węzłem Oświęcim a Dankowicami o długości około 15,2 km. Wniosek o wydanie decyzji ZRID wykonawca złożył w marcu 2021 roku. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na III kwartał 2023 roku - wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Z kolei umowa z wykonawcą na projekt i budowę odcinka z Bielska-Białej do Dankowic została podpisana 3 sierpnia 2020 roku. Wartość tego kontraktu to 586,7 mln zł. - Kończymy etap projektowania odcinka pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok o długości prawie 12 km. Wniosek o wydanie decyzji ZRID wykonawca złożył w czerwcu 2021 roku. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na IV kwartał 2023 roku - dodaje GDDKiA.

mp / tychy.info

źródło: GDDKiA

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.