Wiadomości

  • 29 kwietnia 2022
  • 2 maja 2022
  • wyświetleń: 1709

Kompost z odpadów zielonych. Tak właśnie działa recykling

Od ponad 10 lat do MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. trafiają odpady biodegradowalne zielone (trawa, liście, gałęzie) z Tychów oraz z okolicznych gmin. Od 2018 roku powstaje z nich kompost, który może być stosowany w uprawach roślin czy na trawnikach.

kompost
Kompost z odpadów zielonych. Tak właśnie działa recykling · fot. UM Tychy


Od ponad 10 lat do MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. trafiają odpady biodegradowalne zielone (trawa, liście, gałęzie) z Tychów oraz z okolicznych gmin. Następnie są one przetwarzane w zakładzie kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych. Od 2018 roku powstaje z nich kompost, który może być stosowany w uprawach roślin czy na trawnikach. Można go także wykorzystywać do rekultywacji zdegradowanych gruntów rolnych. Tylko w 2021 roku sprzedano blisko 6 tys. ton takiego kompostu.

Wiosną wielu z nas przygotowuje swoje ogródki, trawniki i balkony na wiosnę. Pojawia się więc spora ilość odpadów ulegających biodegradacji (odpadów bio-zielonych).

- Odpady te odbierane są od mieszkańców bezpośrednio z posesji lub zbierane w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Sporą ilość odpadów bio - zielonych dostarczają również służby utrzymania zieleni miejskiej - mówi Małgorzata Ryt z MASTER Odpady i Energia.

Z odpadów tych produkowany jest wysokiej jakości i bezpieczny dla środowiska środek poprawiający właściwości gleby, również jej zdolności retencyjne, który otrzymał pozytywne opinie Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Instytutu Medycyny Wsi, Instytutu Ogrodnictwa oraz Instytut Ochrony Środowiska.

- Kompost wytwarzany jest wyłącznie ze selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych tj. głównie trawy, liście, gałęzie, resztki ogrodnicze. Prowadzone systematycznie badania jakości kompostu potwierdzają brak zanieczyszczeń metalami ciężkimi oraz patogenami oraz realne wartości nawozowe. W 1 tonie kompostu do gleby wnosi się 29 kg Azotu, 16 kg Potasu, oraz wysoką zawartość substancji organicznej - to dane z przykładowych badań. To cenny surowiec dla rolnictwa, ogrodnictwa (koszty nawozów) - mówi Bartosz Gogol, główny technolog w firmie MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o.

Obecnie do tyskiego zakładu trafia ponad dwukrotnie więcej odpadów zielonych niż zakładano na etapie realizacji kompostowni.

- W ostatnich trzech latach nastąpił wzrost ilości przyjętych do kompostowania odpadów biodegradowalnych aż o 64 %, co oznacza, że odpady te nie stanowiły zmieszanych odpadów komunalnych, które są najbardziej wymagające przy przetwarzaniu. Ponadto, w tym czasie do poprawy jakości gleby w Tychach wykorzystano 15,5 tys. ton kompostu pochodzącego z odpadów komunalnych. To znacząca ilość biomasy, która powróciła do ekosystemu, co jest znaczącym sukcesem ekologicznym - mówi Mieczysław Podmokły, Prezes Zarządu MASTER -Odpady i Energia Sp. z o.o. - W dalszym ciągu zachęcamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem kompostu do kontaktu - dodaje prezes Podmokły.

Koszt „KOMPO MASTER-1” i „KOMPO MASTER-2” - używany do polepszenia gleb i oferowany rolnikom, ogrodnikom, działkowcom to 10 zł za tonę.

SPOSÓB ODBIORU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH - TYCHY:

Trawę i liście wrzucamy do brązowego worka (z napisem: „BIO-zielone”- przeznaczonego m.in. dla liści i trawy). Również do brązowego worka, a także pojemnika (z napisem „BIO-kuchenne”) wkładamy segregowane odpady kuchenne, odpady restauracyjne (m.in.: obierki po owocach i warzywach, resztki owoców cytrusowych, przeterminowane produkty spożywcze, resztki żywności, stary chleb, resztki produktów mleczarskich, jajka, skorupki jaj).

ab / tychy.info

źródło: UM Tychy

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.