Wiadomości

  • 25 kwietnia 2022
  • wyświetleń: 2516

Ponad 90 obcokrajowców pracowało niezgodnie z przepisami

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili polskiego pracodawcę, który nielegalnie powierzył pracę 92 cudzoziemcom.

ukraina, paszport ukraiński
Ponad 90 obcokrajowców pracowało niezgodnie z przepisami


Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej zakończyli kontrolę legalności wykonywania pracy w jednej z tyskich agencji pracy. Kontrolą objęto łącznie 220 cudzoziemców. W toku przeprowadzonych czynności stwierdzono naruszenia w procesie powierzania i wykonywania pracy 92 cudzoziemców (obywatele Ukrainy i Gruzji). Obcokrajowcy wykonywali prace bez odpowiedniego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy oraz umowy o pracę zawartej w wymaganej formie.

Dodatkowo prezes podmiotu gospodarczego nie dopełnił obowiązku określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy niezbędnych formalności w określonym przepisami terminie wobec 39 obcokrajowców.

Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z możliwości dobrowolnego poddania się karze za zarzucany czyn i wymierzenia kary grzywny w kwocie 3000 złotych oraz pokrycia kosztów postępowania. Wobec ww. zostanie skierowany do Sądu Rejonowego w Tychach wniosek o ukaranie bez przeprowadzenia rozprawy.

ab / tychy.info

źródło: Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.