Wiadomości

  • 29 grudnia 2022
  • wyświetleń: 289

Zwolnienie z pracy a obowiązki i uprawnienia pracownika

Materiał partnera:

Zatrudniając się w danej firmie, zazwyczaj nie bierzemy pod uwagę możliwości, że nasza współpraca z przełożonym może zakończyć się szybciej, niż się tego spodziewamy. To błąd, który w przypadku zwolnienia o pracę może nieść ze sobą przykre konsekwencje. Pomimo tego, że jest to niezwykle stresujący moment w życiu każdego pracownika, jest on jednak zobligowany do przestrzegania ciążących na nim praw i obowiązków - również tych, związanych ze zwolnieniem z pracy. Co należy wiedzieć na ten temat?

praca,zwolnienie


Zwolnienie z pracy. Jaką formę może przyjmować?Zgodnie z artykułem 30 Kodeksu pracy, umowa o pracę, zawarta między pracownikiem a pracodawcą, może zostać rozwiązana na cztery sposoby: za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz z upływem czasu, na który została zawarta. W każdym przypadku inicjatywa rozwiązania współpracy może wyjść zarówno od pracodawcy, jak i pracownika. Niezależnie jednak od formy, w jakiej przebiega zwolnienie, na przełożonym i jego podwładnym w dalszym ciągu ciąży
konieczność przestrzegania obowiązków i uprawnień, wynikających z zawartej umowy o pracę.

Jest to kwestia, której nie można bagatelizować, a wręcz powinno się dokładnie zapoznać z jej regułami już na samym początku nawiązywania współpracy. Dzięki temu uda się uniknąć sytuacji, w której to niespodziewane zwolnienie sprawi, że pracownik nie będzie wiedział, jak się zachować. Zanim więc rozpoczniesz poszukiwanie pracy na ogólnopolskim portalu Pracuj.pl, koniecznie poznaj swoje przywileje i obowiązki.

Jakie obowiązki ma zwolniony pracownik?Podstawowym obowiązkiem pracownika jest złożenie wypowiedzenia, czyli formalne rozwiązanie umowy o pracę w oparciu o jeden z wcześniej wspomnianych trybów. Po dostarczeniu pracodawcy dokumentu zazwyczaj pracownik jest zobligowany do przepracowania okresu wypowiedzenia (jeżeli stwierdzono) lub opuszczenia miejsca pracy na określonych zasadach (w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron).

Uprawnienia pracownika w przypadku zwolnienia z pracyKażdy pracownik, który stracił posadę, może liczyć na prawo do odwołania się do sądu pracy, jeżeli wręczone przez pracodawcę wypowiedzenie nie jest uzasadnione lub narusza przepisy umowy o pracę. W takiej sytuacji może on ubiegać się o przywrócenie na wcześniej zajmowane stanowisku lub odszkodowanie. Zwolniony pracownik może liczyć także na zasiłek dla bezrobotnych.