Wiadomości

  • 1 grudnia 2022
  • wyświetleń: 291

Zakres obowiązków pracownika. Co warto o nim wiedzieć?

Materiał partnera:

Praca na danym stanowisku nierozerwalnie wiąże się z konkretnymi obowiązkami, do których wykonania pracownik zobligował się poprzez podpisanie umowy z przełożonym. Z tego względu zawsze należy pamiętać o tym, by przed złożeniem podpisu dobrze zapoznać się z treścią prezentowanego dokumentu. Na co warto zwrócić uwagę, aby nie było nieścisłości w tym zakresie?

praca,zakres obowiązków


Skąd pracownik ma wiedzieć, co należy do jego obowiązków?Zakres obowiązków to pojęcie, które pojawia się w artykule 94 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim jest to lista zadań, na których opiera się praca na danym stanowisku. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zaznajomienie zatrudnionej osoby z zakresem należących do niej działań, sposobem, w jaki praca ma być wykonywana czy też podstawowymi uprawnieniami, jakie przysługują pracownikowi z tego tytułu. I choć nie jest jednoznacznie określone, że zakres obowiązków powinien zostać sporządzony na piśmie, wskazane jest przygotowanie dokumentu formalnego, który w razie problemów będzie służył jako dowód.

Jak sporządzić zakres obowiązków pracownika?Pojęcie zakresu obowiązków bardzo często jest mylnie identyfikowane z opisem stanowiska, w którym to zazwyczaj wymieniane są wyłącznie uniwersalne zasady dla pracowników obejmujących daną posadę. Zakres obowiązków zaś szczegółowo opisuje to, jaka praca należy do konkretnej osoby. Kodeks pracy nie narzuca pracodawcom formy, w jakiej mają przedstawić go swoim podwładnym. Najczęściej jednak decydują się oni zamieścić w umowie odpowiedni załącznik. Jak go sporządzić?

Przede wszystkim analizując to, jaka praca będzie wykonywana przez danego pracownika. Musi być ona adekwatna do rodzaju podejmowanych działań służbowych, doświadczenia, kwalifikacji czy też wykształcenia konkretnego kandydata. Zakres obowiązków należy umieścić także w aktach osobowych pracownika.

Zakres obowiązków a inne polecenia pracodawcyUmowa między pracownikiem a pracodawcą często zawiera również formułkę, która mówi o tym, że oprócz skonkretyzowanej listy zadań, obowiązkiem zatrudnionego jest wykonywanie innych poleceń przełożonego. Zawsze jednak są one bezpośrednio związane z rodzajem i formą pracy, która została określona na początku współpracy (np. praca w sobotę, która standardowo jest dniem wolnym dla podwładnego). Pracodawca nie może więc wymagać od zatrudnionego, by ten realizował polecenia, które nie wchodzą w zakres jego kompetencji.