Wiadomości

  • 8 września 2022
  • wyświetleń: 300

Jakie możliwości daje staż zawodowy?

Materiał partnera:

Aby zyskać doświadczenie w pracy, nie trzeba od razu zatrudniać się w firmie na pełen etat! Obecnie chętnie stosowaną metodą zdobywania potrzebnych kwalifikacji przez osoby bezrobotne jest tak zwany staż zawodowy. Czym jest oraz kto może z niego skorzystać?

praca,staż zawodowy


Czym jest staż?Staż zawodowy to forma zatrudnienia, z której mogą korzystać osoby bezrobotne, zainteresowane nabyciem odpowiednich kwalifikacji do podjęcia pracy w danej branży. Stanowi to dla nich szansę na doskonalenie się oraz zwiększenie swoich kompetencji, aby móc sprostać wymaganiom pracodawców. Oferty pracy z tej kategorii zazwyczaj są organizowane i publikowane przez Urząd Pracy. W takiej sytuacji umowa między firmą a stażystą jest zawierana na zasadzie stosunku pracy.

Pojęcie stażu zawodowego bardzo często jest zamiennie stosowane z terminem praktyki. W rzeczywistości jednak są to odrębne formy zatrudnienia - praktyka dotyczy bowiem osób młodych (szczególnie studentów), podczas gdy oferty pracy z kategorii stażu są skierowane do osób bezrobotnych, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Niemniej jednak oba rodzaje aktywności zawodowej mają jeden cel: wspierać pracowników w trakcie zdobywania nowych kwalifikacji i poszerzania horyzontów.

Kto może skorzystać ze stażu?Jak już zostało wspomniane, oferty pracy z kategorii stażu są skierowane do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Muszą one jednak spełnić szereg wymagań, aby móc ubiegać się o zatrudnienie w tejże formie. Ze stażu zawodowego mogą skorzystać przede wszystkim osoby bezrobotne do 25. lub powyżej 50. roku życia, kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły się aktywności zawodowej, osoby pozostające w długotrwałym bezrobociu czy ci, którzy nie posiadają kwalifikacji zawodowych.

Ponadto staż jest skierowany do osób nieposiadających doświadczenia zawodowego oraz niemogących poszczycić się średnim wykształceniem. Oferty pracy z tej dziedziny są także przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz tych, którzy wcześniej podlegali karze pozbawienia wolności.

Jakie są korzyści z odbywania stażu?Staż zawodowy daje zainteresowanym bardzo wiele możliwości rozwoju. Jest to forma współpracy, dzięki której mogą oni nabyć cenne doświadczenie, a ono zapewni przygotowanie do przyszłego wykonywania zawodu. Ponadto dzięki odbyciu stażu zwiększą oni swoje szanse na rynku pracy.