tychy.info

Reklama

Wiadomości

 • 15 marca 2022

[FOTO] Tyscy Strażacy przypominają: wypalanie traw jest karalne!

W ostatnich dniach na terenie Tychów i w powiecie bieruńsko-lędzińskim strażacy z tyskiej państwowej straży pożarnej wraz z druhami jednostek OSP walczą z pożarami traw i nieużytków, które powstają w skutek podpaleń. Od początku marca takich pożarów było już ponad 20, a spaleniu uległo ponad 1,5 ha.

Akcje gaśnicze strażaków związane z wypalaniem traw - 03.2022 · fot. 112tychy.pl


W poniedziałek, 14 marca w wyniku takiego pożaru w Imielinie przy ul. Wyzwolenia spaleniu uległa altana wraz z wyposażeniem oraz składowanymi tam materiałami i przedmiotami (żaglówki, bryczka, spawarka). Pożary występowały w Lędzinach, Bieruniu Nowym, Imielinie, Bojszowach oraz Chełmie Śląskim.

Zastępy, które brały udział w akcjach gaśniczych:

 • KM PSP/JRG Tychy
 • OSP Lędziny
 • OSP Bojszowy
 • OSP Chełm Śląski
 • OSP Imielin
 • OSP Bieruń Nowy.


Strażacy przypominają: wypalanie traw jest karalne!

Zakaz wypalania traw zawarto w następujących aktach prawnych:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 r. poz. 1098
ze zm.):

 • art. 131 pkt 12: „ Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów ”,
 • art. 124: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny ”.


Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2021r. poz. 1275 ze zm.):

 • art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.


Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

 • kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 złotych.
 • „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 ”.

ar / tychy.info
źródło: 112tychy.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.