Wiadomości

  • 4 marca 2022
  • wyświetleń: 3668

Proboszcz z Wilkowyj nie poprze budowy spalarni

Inwestor spalarni, która może zostać wybudowana w Wilkowyjach, zwrócił się do proboszcza tutejszej parafii o wsparcie dla inwestycji. Ksiądz Marcin Piasecki końcem lutego wydał oświadczenie w tej sprawie.

śmieci, odpady, um tychy
Gospodarowanie odpadami · fot. UM Tychy


Proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Aniołów w Tychach-Wilkowyjach tak pisze w oświadczeniu:

"Przez kilka tygodni nie uważałem za właściwe, by w jakikolwiek sposób publicznie zajmować stanowisko w kwestii planowanej budowy Zakładu Odzysku Energii w dzielnicy Wilkowyje. Jednak rozwój wydarzeń powoduje, iż pragnę przekazać, co następuje:

Inwestor skierował do mnie pismo z informacją o planach, prosząc w nim o wsparcie dla inwestycji: korespondencja dotarła 4 lutego. Pismo nie wymagało odpowiedzi, dlatego jedyną moja reakcją było poinformowanie przewodniczącej Rady Osiedla oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla o tym fakcie.

Przedstawiciel Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w rozmowie telefonicznej 7 lutego wyraził pragnienie spotkana ze mną, zapewniając, że nie będzie to agitacja, a jedynie przedstawienie szeroko rozumianych planów Metropolii w obszarze ekologii. Odmówiłem ze względu na niespójność przekazu obu stron i dla uszanowania porządku postępowania, ponieważ spotkanie z radą osiedla było zaplanowane dopiero na 9 lutego.

Inwestor powołał się na wspomniane pismo na spotkaniu z mieszkańcami 21 lutego. Niezmiennie stoję na stanowisku, że jako proboszcz parafii nie jestem uprawniony do zajmowania się sprawą. Nie jest moją kompetencją, by odnosić się do szczegółów inwestycji. Jednocześnie jako obywatela i mieszkańca Wilkowyj niepokoi mnie sposób postepowania zainteresowanych inwestycją stron i brak zaangażowania miasta, szczególnie przedstawienie planów bez wcześniejszych konsultacji społecznych. Obecne zaognienie atmosfery wokół tematu jest w moim przekonaniu wynikiem tego zaniedbania".


Proboszcz wyraził też zgodę na to, by w miniony weekend - 26 i 27 lutego przedstawiciele rady osiedla przeprowadzili po mszach działania zmierzające do uzyskania opinii mieszkańców w przedmiotowej sprawie.

"Uważam, że jest to niezbędne dla poszanowania dobra mieszańców i wspólnych wartości społeczeństwa obywatelskiego, czego zabrakło ze strony zainteresowanych inwestycją" - skomentował ksiądz w swoim oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych parafii.

spalarnia, wilkowyje


Warto też wspomnieć, że w środę, 2 marca Stowarzyszenie "Tychy naszą małą ojczyzną", w związku z toczącą się procedurą w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Zakładu Odzysku Energii”, złożyło wniosek z uwagami w tej sprawie do Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Poniżej treść pisma:

wniosek , spalarnia


Również rady osiedli Wilkowyje i Stare Tychy negatywnie zaopiniowały planowaną budowę spalarni.

Ponadto w środę Rada Osiedla Wilkowyje zakończyła etap zbierania podpisów oraz ankiet w sprawie wydania opinii o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Zebrane podpisy zostały zliczone i przygotowane do przekazania na ręce prezydenta Miasta Tychy wraz z petycjami mieszkańców oraz opinią Rady Osiedla Wilkowyje dotyczącą planowanej inwestycji.

ar / tychy.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.