Wiadomości

  • 30 stycznia 2022
  • 3 lutego 2022
  • wyświetleń: 2909

Klub Konfederacji Tychy zabrał głos w sprawie nowego centrum

Członkowie Klubu Konfederacji Tychy zapewniają, że uważnie przyglądają się pracom nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu nowego centrum Tychów przy Al. Jana Pawła II. - Śledząc z uwagą poczynania władz, pragniemy oświadczyć, że w naszej opinii działania miasta są błędne - wskazują.

Obszar nowego centrum Tychów
Obszar nowego centrum Tychów · fot. UM Tychy


Przypomnijmy: nowe centrum miasta ma powstać przy Al. Jana Pawła II na terenie w pobliżu "szkieletora", gdzie dawniej mieściło się duże targowisko. Od prawie 20 lat obszar ten leży odłogiem. Miasto Tychy rozpoczęło działania zmierzające do stworzenia centrum. Powołano w tym celu specjalnego pełnomocnika. Na początek poproszono mieszkańców o wypełnienie ankiety, która pomoże poznać potrzeby, preferencje i wyobrażenia tyszan o tym, jak powinno wyglądać centrum. Więcej na ten temat w artykule Wraca sprawa nowego centrum w Tychach.

Klub Konfederacji Tychy zabrał głos w sprawie działań miasta.

" Od nieudanej próby sprzedaży działek przy al. Jana Pawła II mija dziewięć miesięcy. W urzędzie miasta trwają pracę nad nowym planem zagospodarowanie przestrzennego dla tego rejonu, którym członkowie Klubu Konfederacji Tychy uważnie się przyglądają. Śledząc z uwagą poczynania władz miasta, pragniemy oświadczyć, że w naszej opinii działania miasta są błędne. Dodatkowo oczekujemy szerokich konsultacji w tej sprawie na spotkaniach z mieszkańcami " wskazuje klub w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Loading...


"Miasto niewłaściwie ocenia czynnik blokujący rozwój centrum naszego miasta. Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu dopuszcza wiele rozwiązań. Dlatego też uważamy, że jego zmiana nie odmieni sytuacji i jego korekta jest niepotrzebna. Prawdziwym problemem jest odrzucenie oczywistych wzorców na tworzenie centrum oraz chęć jak najszybszego zagospodarowania tego terenu, najlepiej poprzez jedną dużą inwestycję".

"W ostatnim czasie w mediach pojawił się też krótki film zapowiadający „dokończenie naszego miasta”, przesłany przez urzędników miasta Tychy. Na filmie pełnomocnik prezydenta do sprawy stworzenia centrum, Michał Lorbiecki zachęca do wypełnienia ankiety internetowej dotyczącej przyszłości tego obszaru. Poziom merytoryczny ankiety jest bardzo niski - w naszej opinii połowa pytań jest zbędna lub nie na temat. Jako przykład można podać pytania numer 8 i 15. W pytaniu 8 mieszkańcy pytani są jakich usług brakuje w naszym mieście, do pytania dołączone jest kilka odpowiedzi, między innymi żłobki sklepy, siłownie i szkoły. To pytanie należy uznać za zbędne i nie na temat - w naszym mieście brakuje m.in. żłobków, boisk, mieszkań, basenu otwartego, jednak żadnego z tych przedsięwzięć nie należy umieszczać w centrum. W pytaniu numer 15 osoba ankietowana pytana jest, dla kogo powinno być centrum. Jest to w naszej ocenie pytanie absurdalne, bo oczywiste jest, że dla wszystkich. Cała ankieta jest na podobnym poziomie merytorycznym" - twierdzą przedstawiciele Konfederacji."W sprawdzonych wzorach centrum miasta kumuluje rozrywkę, usługi, oraz powierzchnię biurowe. Miasto Tychy próbuje wymyślić centrum „na nowo”, nie bazując na sprawdzonych rozwiązaniach. Tym, czego zdecydowanie nie powinno być w centrum, są żłobki, szkoły (odpowiedzi z ankiety) oraz mieszkania" - wskazują.

"Kolejnym błędem jest chęć jak najszybszego przeprowadzenia jakiejkolwiek inwestycji. Chęć ta była nad wyraz widoczna w wymaganiach zapisanych w nierozstrzygniętym przetargu. Wymóg przeprowadzenia inwestycji w 2 lata wskazuje, że władzom miasta zależało na zakończeniu inwestycji przed wyborami samorządowymi. Przeprowadzenie w pośpiechu jakiejkolwiek inwestycji na potrzeby wyborów należy uznać za skandaliczne. W opinii członków Klubu Konfederacji Tychy prawidłowe zagospodarowanie centrum naszego miasta powinno być rozpisane na etapy, nieregulowane cyklem wyborczym. Nastawienie się na realizację tej inwestycji etapami w wieloletnim okresie czasowym rozwiązuje jeden z głównych jej problemów, a mianowicie jej sfinansowanie. Miasta nie stać na sensowne zagospodarowanie tego terenu w stosunkowo krótkim czasie, nawet we współpracy z prywatnym inwestorem. Dlatego też rozłożenie tej inwestycji na etapy jest jedynym sensownym rozwiązaniem, pozwalającym pogodzić realizację ambitnej wizji dla tego terenu z troską o budżet miasta" - czytamy dalej.

Obszar nowego centrum Tychów
Obszar nowego centrum Tychów · fot. UM Tychy


"Bardzo złym punktem w planach władz miejskich jest chęć zwężenia alei Jana Pawła II. Stanowczą zapowiedz zwężenia jednej z arterii naszego miasta do jednego pasa, otrzymał członek Klubu Konfederacji Tychy podczas rozmowy z pełnomocnikiem do sprawy centrum Panem Michałem Lorbieckim. Uważamy ten pomysł za bardzo szkodliwy i niepotrzebny. Szkodliwy, ponieważ pogorszy, i tak już utrudniony ruch samochodowy w naszym mieście. Niepotrzebny, ponieważ uważamy, że utrzymanie jezdni dwupasmowej jest możliwe. Jedną z opcji jest przesunięcie jezdni maksymalnie do linii torów, budowa kładki, oraz wykorzystanie istniejących przejść podziemnych. Pozwoli to na wykorzystanie całości terenu, który nie będzie przedzielony żadną drogą oraz utrzymanie jezdni dwupasmowej. Samo zwężenie alei Jana Pawła II doprowadzi do utrudnień w ruchu, nie eliminując podziału rejonu centrum na dwa obszary" - wskazują członkowie klubu.

"W związku z powyższym apelujemy do Prezydenta Andrzeja Dziuby, o jak najszybsze rozpisanie konkursu na projekt architektoniczny zagospodarowania centrum, zakładającego budowę placu centralnego o charakterze usługowo rozrywkowym, przy zachowaniu obecnych parametrów alei Jana Pawła II" - wskazują w zakończeniu oświadczenia.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.