Wiadomości

  • 3 lutego 2022
  • 8 lutego 2022
  • wyświetleń: 2978

Czy w mieście powstanie tyska aleja zasłużonych dla kultury?

W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 18 stycznia wziął udział mieszkaniec miasta, który zaproponował, aby w Tychach pojawiło się miejsce, w którym moglibyśmy upamiętnić twórców kultury niematerialnej naszego miasta.

Pomnik Ryśka Riedla
Rzeźba Ryśka Riedla w Tychach · fot. BM / tychy.info


Mieszkaniec złożył wniosek o utworzenie w przestrzeni miejskiej miejsca upamiętnienia ludzi zasłużonych dla kultury. Mogłaby to być aleja zasłużonych, galeria, murale. Zaproponował też powołanie specjalnego zespołu w tej sprawie.

- Mam na myśli artystów, twórców teatru, twórców poezji. W moim odczuciu w chwili obecnej takiego miejsca zachowania pamięci o tych osobach po prostu brakuje. Myślę, że mój pomysł jest również związany z przeświadczeniem, że brak jest opracowań, które w ścisły sposób zbierałyby kulturę niematerialną miasta Tychy. Mam na myśli kulturę artystyczną. Nie ma w tej chwili zbyt wielu zasobów wiedzy na ten temat i mam taką cichą nadzieję, że inicjatywa powołania Tyskiej Alei Zasłużonych dla Kultury będzie początkiem drogi poszukiwania źródeł kultury miasta, w którym przez 80 lat ci twórcy na różne sposoby pracowali - powiedział mieszkaniec.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wojciech Czarnota odpowiedział:

- Rzeczywiście, podzielam opinię pana Marcina, że w przestrzeni miejskiej być może brakuje takiego miejsca, w którym od zapomnienia ochronilibyśmy twórców kultury, którzy przecież w historii miasta Tychy zostawili swój ślad. Czas niestety upływa i myślę, że być może dobrym pomysłem jest zastanowienie się nad utworzeniem takiego miejsca. Nie wiem, czy to ma być akurat aleja czy galeria, czy jeszcze jakaś inna forma, w której przypominalibyśmy czy upamiętnialibyśmy zasłużonych tyszan, którzy mieli wpływ na kulturę w historii tego miasta. Chciałbym złożyć wniosek do prezydenta i poddać go pod głosowanie.

- Byłbym wdzięczny za ewentualną opinię pozostałych Państwa Radnych. Czy jest to pomysł dobry, czy jest nam potrzebne takie miejsce? - zapytał.

O głos poproszono dyrektor Muzeum Miejskiego w Tychach Aleksandrę Matuszczyk:

- Temat, który poruszył pan Marcin jest dla Tychów bardzo istotny, dlatego, że rzeczywiście nie możemy się pochwalić żadnymi opracowaniami, które dotyczyłyby czegoś, co nazwałabym życiem kulturalnym w mieście, a wiemy, że ono podlegało niesamowitym fluktuacjom. My sami teraz, zbierając chociażby opowieści pierwszych mieszkańców Nowych Tychów, przekonujemy się o tym, jak niezwykle integrującą rolę w początku powstawania Nowych Tychów miało życie. Znakomicie też pan Marcin wskazuje na to, że to jest życie niezwykle ulotne. Odwołam się do praktyki muzealnej. W praktyce muzealnej tak naprawdę bazujemy na tygodnikach i dwutygodnikach, które ukazywały się w Tychach. To jest nasze źródło informacji na temat tego niesamowicie istotnego pejzażu w życiu i rozwoju tego miasta i również tego, co po drodze tracimy. Przychylam się do procesu rozpoczęcia uporządkowania tego i rozpoczęcia procesu badań, ile jest niematerialnej kultury tego miasta czy też życia kulturalnego, zwłaszcza powojennego życia kulturalnego w tym mieście - powiedziała dyrektor.

- Z jednej strony formą pamięci miałoby być działanie, opracowanie i praca z historią, a z drugiej strony pojawia się tu kategoria alei. Chciałabym, żebyśmy rozumieli to jako początek rozmowy o pewnym procesie, dlatego że trudno w wypadku Tychów szukać odniesień do kategorii alei gwiazd, bardziej odniosłabym to do takiej żywej tkanki miasta. Znacie państwo pewnie przykłady z różnych miast - to często są ławeczki. Ale też coraz częściej pojawiają się drzewa. I te drzewa, pełnią znakomitą rolę, bo nie dość, że przypominają o kimś, to również po prostu dają tlen. Czyli działają tak, jak powinna działać kultura - dawać taki dodatkowy impuls w życiu (...). Uważam, że ciekawą formą pamięci po kimś jest tworzenie nagrody imienia jakiejś osobistości. Albo też ustanawia się jakiś rodzaj działania stypendialnego, które jest czyjegoś imienia. Jeżeli ta osoba była z obszaru sztuki, to również warto myśleć o programach rezydencyjnych czy też jakimś cyklicznym działaniu artystycznym, które może mieć imię tego, kogo chcemy uhonorować. Ale z całym sercem popieram myślenie o tym, że upodmiotowienie tych ludzi, zwłaszcza tej tkanki, która nie znajduje odzwierciedlenia w budynkach, bo o architektach tyskich i urbanistach wiemy już sporo. Budynki to ślady ich działalności, ponieważ są wykute w kamieniu, pozostaną z nami na zawsze. Natomiast nie dzieje się tak rzeczywiście, jeśli chodzi o tych twórców, tych animatorów życia kulturalnego miasta i tych perturbacji, które przecież przechodziły wszystkie te miejsca, które były dla kultury w mieście przeznaczone. One wszystkie są warte utrwalenia - dodała dyrektor Muzeum Miejskiego.

- Padło słowo galeria, ale wydaje mi się, że jeśli chcemy naprawdę upamiętnić osoby ważne, to nie możemy zamykać pamięci o nich w obrębie galerii. Musiałaby być to wystawa stała, a wiadomo, że nasze galerie, które mamy w Tychach raczej nie dysponują taką możliwością. Jak najbardziej przestrzeń otwarta. Miejsce, gdzie właściwie każdy przechodzień może zobaczyć, tak z ciekawości przeczytać, zobaczyć jakąś pracę. Ale nie miejsce zamknięte - wskazała radna Edyta Danielczyk.

- Inicjatywa bardzo fajna, tylko szczerze mówiąc, nie zamykałbym jej tylko na osoby związane z kulturą, ale na przykład ze sportem, z naszym miastem. Pojawiła się propozycja ławeczki i drzewka. Ja uważam, że ludzie to mijają i nie czytają tych wszystkich tabliczek i to jest dla mnie średni pomysł. Dobrym pomysłem są murale, bo to wszyscy zobaczą z daleka, przechodząc przez aleje główne - odparł mieszkaniec.

- Należy rozpocząć myślenie o tym i znaleźć takie rozwiązanie gdzieś w przestrzeni, żeby można było te osoby z obszaru kultury uhonorować w sposób uporządkowany, bo przypomnę, że na przykład jeśli chodzi o Ryszarda Riedla, to już mamy 2 miejsca pamięci mu poświęcone - wskazał Wojciech Czarnota.

Radna Barbara Konieczna poprosiła o dodanie do wniosku mieszkańca prośby o utworzenie zespołu do spraw ustalenia procedury, regulaminu i zasad uhonorowania osób zasłużonych dla kultury. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

ar / tychy.info

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Muzeum Miejskie w Tychach" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Muzeum Miejskie w Tychach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Muzeum Miejskie w Tychach" podaj