Wiadomości

  • 25 stycznia 2022
  • 31 stycznia 2022
  • wyświetleń: 2838

Urząd Miasta Tychy ogranicza bezpośrednią obsługę mieszkańców

Jak załatwimy sprawy w mieście od 24 stycznia? Urząd Miasta Tychy ogranicza bezpośrednią obsługę mieszkańców i zachęca do telefonicznego oraz internetowego załatwiania spraw. Apeluje o to również prezydent Andrzej Dziuba.

Urząd Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy · fot. UM Tychy


- Z niepokojem obserwujemy wzrost zachorowań na koronawirusa, dlatego zachęcam Was do załatwiania urzędowych spraw telefonicznie, mailowo, czy za pośrednictwem portali eurzad.umtychy.pl, epuap.gov.pl, sekap.pl. Zachowajmy ostrożność, unikajmy zbędnych wizyt i kontaktów z innymi osobami - apeluje prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

Obsługa klientów urzędu miasta Tychy od 24 stycznia 2022Urząd Miasta Tychy zachęca klientów do załatwiania urzędowych spraw telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem portali eURząd, ePUAP. Od 24 stycznia nie będzie możliwości poruszania się po całym budynku Urzędu Miasta. Bezpośrednia obsługa Klienta odbywać się będzie na parterze urzędu w Biurze Obsługi Klienta, zgodnie z obowiązującymi rygorami sanitarnymi, których przestrzegania pilnować będą pracownicy (obowiązek zakrywania ust i nosa, dezynfekcja rąk).

Korespondencję kierowaną do Urzędu będzie można składać w punkcie kancelaryjnym w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku albo wrzucać do specjalnie przygotowanej skrzynki na korespondencję.

Kasy na parterze Urzędu Miasta Tychy będą czynne codziennie w godzinach pracy Urzędu, tzn. od poniedziałku do środy w godz. 7:30-15:30, w czwartki w godz. 7:30-17:30 i w piątki w godz. 7:30-13:30. Wejście do kas będzie możliwe tylko od strony Parku Miejskiego. Tutaj również obowiązują rygory sanitarne. Zachęcamy do wnoszenia opłaty elektronicznie poprzez przelewy bankowe lub płatności online dostępne w portalu https://eurzad.umtychy.pl.

Na parterze urzędu w Biurze Obsługi Klienta załatwić można sprawy związane m. in. z zameldowaniem, nadaniem numeru PESEL, odbiorem dowodu osobistego, zawieszeniem i wznowieniem działalności gospodarczej, z zakresu gospodarki nieruchomościami czy Karty Dużej Rodziny.

Urząd Stanu Cywilnego - stanowisko nr 6. W Biurze Obsługi Klientów odbywa się obsługa wniosków oraz wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego oraz przyjmowanie wniosków o sprostowanie i uzupełnianie aktów (nr tel.: 32 776-33-54, 32 776-33-84, 32 776-33-14), Szczegóły w zakresie pozostałej działalności USC opisane zostały w dalszej części dokumentu.

Wydział Spraw Obywatelskich - stanowisko nr 7. Z pracownikami wydziału można się kontaktować również pod numerami tel. 32 776-35-35, 32 776-35-05,

Wydział Dowodów Osobistych - stanowisko nr 8. Z pracownikami wydziału można się kontaktować również pod numerem tel. 32 776-35-14. Elektroniczne składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego możliwe jest również poprzez platformę https://www.gov.pl/ lub https://epuap.gov.pl/,

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej - stanowisko nr 5. Z pracownikami wydziału można się kontaktować również pod numerem tel. 32 776-31-03, a w sprawach dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod numerem 32 776-31-04,

Wydział Podatków i Opłat - stanowisko nr 4. Z pracownikami wydziału można się kontaktować również pod numerem tel. 32 776-30-44 lub z pozostałymi numerami, które można znaleźć na stronach internetowych https://www.umtychy.pl oraz https://bip.umtychy.pl ,

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - stanowisko nr 3. Informacje udzielane są również pod numerami tel. 32 776-37-18 (służebności, sieci), 32 776-37-19 (zakup działek), 32 776-37-20 (wykup mieszkań), 32 776-37-21 (odszkodowania za drogi), 32 776-37-40, 32 776-37-10 (dzierżawy), 32 776-37-11, 32 776-37-41, 32 776-37-12, 32 776-37-14, 32 776-37-22 (użytkowanie wieczyste i przekształcenia).

Druki wniosków dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej. Sprawy można załatwiać również elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP oraz poprzez adres poczty elektronicznej nieruchomosci@umtychy.pl.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - stanowisko nr 2. Sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny oraz programami „3+licznarodzina” i „Aktywni60plus” (złożenie/uzupełnienie wniosku, wydanie/odebranie karty) można załatwić bezpośrednio na stanowisku w Biurze Obsługi Klienta. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach: Program „3+licznarodzina”, Program „Aktywni60plus”, Karta Dużej Rodziny. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w formie elektronicznej poprzez Platformę Informacyjno-Usługową Emp@tia. Aby złożyć wniosek elektroniczne, konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje dotyczące programów społecznych można również uzyskać pod numerem tel. 32 776-30-30 oraz 32 776-35-41.

Działalność pozostałych wydziałów:Wydział Gospodarki Lokalowej - sprawy są załatwiane w wydziale (wejście od strony Pałacu Ślubów - parter) z zachowaniem reżimu sanitarnego. Numery tel. 32 776-30-51, 32 776-30-52, 32 776-30-53, 32 776-30-56, 32 776-30-57.

Urząd Stanu Cywilnego:

Wnioski o wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów) można złożyć:

  • elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • za pośrednictwem poczty polskiej,
  • bezpośrednio w kancelarii w Biurze Obsługi Klienta.


Sprawy związane z rejestracją noworodków urodzonych w Tychach oraz obsługą wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, należy umówić telefonicznie pod numerem tel.: 32 776-33-15.

Sprawy związane z rejestracją zgonów załatwiane są w Pawilonie Ślubów bez wcześniejszego ustalania terminu. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać pod numerami tel.: 32 776-33-16 i 32 776-33-46.

Pozostałe sprawy związane z działalnością USC - składanie dokumentów do zawarcia małżeństwa (śluby cywilne, zaświadczenia do ślubu konkordatowego, zaświadczenia do ślubu za granicą), wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym, wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do systemu rejestrów państwowych, powrotu do nazwiska po rozwodzie, wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą, uznanie ojcostwa, zmiana imienia i nazwiska - załatwiane są po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (32 776-30-11 lub 32 776-30-12) w Pawilonie Ślubów.

Ślub cywilny - związku z obostrzeniami ogłoszonymi dla całego obszaru RP ślub cywilny może się odbyć z udziałem maksymalnie 16 osób. Oznacza to, że poza parą młodą i świadkami w uroczystości może wziąć udział 12 osób. Do niniejszego limitu nie są wliczane osoby zaszczepione pełną dawką przeciw COVID-19 na podstawie dokumentu (papierowego lub elektronicznego) potwierdzającego odbycie szczepienia.

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - sprawy można załatwiać kontaktując się pod numerami tel. 32 776-38-01 (pozwolenia zintegrowane), 32 776-38-32 (decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji), 32 776-38-02 (decyzje zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów), 32 776-38-05 (odbiory i wydawanie warunków technicznych w zakresie kanalizacji deszczowej), 32 776-38-06 (wydawanie zaświadczeń dotyczących planu urządzenia lasu, karty wędkarskie), 32 776-39-44, 32 776-39-14 (dotacje do wymiany źródeł ciepła). W pozostałych sprawach można kontaktować się również pod nr tel. 32 776-38-34 lub mailowo: komunalny@umtychy.pl .

Wydział Komunikacji - sprawy realizowane są bezpośrednio w budynku przy ul. Budowlanych 59 z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wydział czynny jest od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 17.00, a w piątek od 7.30 do 12.00. W wydziale otwarta jest również kasa czynna w opisanych powyżej godzinach. Kontakt z wydziałem pod numerami tel. 32 780-09-50, 32 780-09-55, 32 780-09-65.

Referat Gospodarki Odpadami - sprawy realizowane są bezpośrednio w budynku przy ul. Budowlanych 67. Kontakt z wydziałem pod numerami tel. 32 438-22-06, 32 438-22-10. Sprawy można załatwiać również elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP oraz poprzez adres poczty elektronicznej odpadykom@umtychy.pl. Wpłaty przyjmowane są w kasie Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi tym niemniej nadal prosimy o dokonywanie wpłat przelewem.

Wydział Budownictwa - sprawy realizowane są w budynku przy ul. Barona 30 z zachowaniem reżimu sanitarnego po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem tel. 32 776-34-60. Dokumenty można wysyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub złożyć w budynku głównym Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49. Sprawy można załatwiać również elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP oraz poprzez adres poczty elektronicznej budownictwo@umtychy.pl.

Sprawy obsługiwane przez pracowników Wydziału Geodezji - zgłoszenia robót geodezyjnych oraz dane wynikowe (operat) są przyjmowane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną przez portal geodety, który jest dostępny pod adresem https://geodezja.umtychy.pl. Osoby, które nie posiadają jeszcze konta w portalu geodety proszone są o kontakt pod nr telefonu 32 776-36-04. Wniosek rejestracyjny dostępny jest na podanej powyżej stronie internetowej w zakładce „Wnioski”. Wniosek o udostępnienie map i innych materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny realizowany jest zgodnie z procedurą określoną na stronie BIP, natomiast wypisy i wyrysy wykonuje się w oparciu o procedurę dostępną również na stronie BIP. Wnioski można również przesyłać za pomocą portalu interesanta, który jest dostępny pod adresem https://geodezja.umtychy.pl. Pozostałe sprawy wydziału wykonuje się zgodnie z kartami usług dostępnymi na stronie BIP.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ul. Barona 30 - sprawy realizowane są po wcześniejszym umówieniu terminu. Ponadto poradę bądź informację prawną w sprawach konsumenckich można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 32 776-36-77 lub 32 780-50-63, pisząc wiadomość na adres poczty elektronicznej rzecznik.konsumenta@umtychy.pl lub składając wniosek o nazwie Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów poprzez platformę ePUAP.

Sprawy obsługiwane przez Wydział Obsługi Rady Miasta - z radnymi Miasta Tychy oraz z pracownikami wydziału można kontaktować się telefonicznie lub wykorzystując adresy poczty elektronicznej - informacje kontaktowe radnych dostępne są na stronie internetowej BIP. Korespondencję do Rady Miasta Tychy i wydziału należy składać w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku Urzędu Miasta. Nieodpłatna pomoc prawna - do odwołania zostaje zawieszone udzielanie porad osobiście. Z konsultacji można skorzystać telefonicznie po wcześniejszym umówieniu się na poradę. Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 32 776-30-31 w godzinach pracy urzędu lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres npp@umtychy.pl. O przywróceniu działania punktów urząd będzie informować na bieżąco.

Telefonicznie i mailowo można nadal kontaktować się z pozostałymi wydziałami Urzędu Miasta - numery telefonów i adresy można znaleźć na stronach internetowych https://www.umtychy.pl oraz https://bip.umtychy.pl .

Urząd zachęca do korzystania ze stron internetowych:UM przypomina, że posiadając konto na https://eurzad.umtychy.pl lub https://epuap.gov.pl istnieje możliwość załatwienia wielu spraw drogą elektroniczną.

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.