Wiadomości

  • 13 stycznia 2022
  • 9 lutego 2022
  • wyświetleń: 4898

Będzie modernizacja linii kolejowej i nowy peron na Żwakowie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły trzy przetargi o wartości 3,7 mld zł na przebudowę linii od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy w Zebrzydowicach. Inwestycja obejmie odcinek od Tychów do Goczałkowic-Zdroju - będą wygodniejsze perony na stacjach i przystankach - m.in. na Żwakowie i w Kobiórze.

wizualizacja nowego peronu na żwakowie
Wizualizacja nowego peronu na Żwakowie · fot. PKP PLK


Przetargi będą realizowane w ramach zdania „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice” Współfinansowanie inwestycji planowane jest w z instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF 2) na lata 2021-2027.

Efektem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będą szybsze i wygodniejsze podróże koleją w aglomeracji i do granicy z Czechami. Mieszkańcy województwa śląskiego zyskają atrakcyjną ofertę podróżowania najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Zwiększy się dostęp do pociągów, dzięki budowie nowych przystanków. Oddzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego pozwoli zwiększyć liczbę połączeń. Nowoczesne systemy i urządzenia podniosą poziom bezpieczeństwa kolejowych przewozów.

wizualizacja nowego peronu na żwakowie
Wizualizacja nowego peronu na Żwakowie · fot. PKP PLK


Inwestycja PLK obejmie odcinek od Tychów do Goczałkowic - Zdroju (LOT B). Będą nowe, wygodniejsze perony na stacjach i przystankach: Tychy Żwaków, Kobiór, Piasek, Pszczyna i Goczałkowice wraz z dojściami uwzględniającymi dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Planowana jest modernizacja sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych oraz torów. Prędkość pociągów wzrośnie do 160 km/h. Zwiększy się bezpieczeństwo ruchu poprzez zastosowanie nowoczesnych systemów sterowania ruchem.

Modernizacja stacji Tychy Żwakówwizualizacja nowego peronu na żwakowie
Wizualizacja nowego peronu na Żwakowie · fot. PKP PLK


Obecnie obiekty obsługi podróżnych oraz oznakowanie peronu są niewystarczające oraz nie spełniają aktualnie obowiązujących wytycznych. Peron jest oświetlony. Brakuje ogrodzenia. Dojście do peronu realizowane jest za pomocą chodnika, bezpośrednio z przejazdu drogowego. Peron nie jest dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, utrudnione jest wejście do pociągu ze względu na niską krawędź peronową.

Przewiduje się całkowitą rozbiórkę istniejących peronów w tym: rozbiórkę nawierzchni, krawężników, ogrodzeń, oświetlenia.

Na stacji Tychy Żwaków zaprojektowane zostały dwa perony jednokrawędziowe, naprzemianległe. Na płytach wykonany zostanie pas dla niewidomych o szerokości 40 cm (tzw. guzki). Płyta peronowa będzie w górnej części powierzchni posiadała oznakowanie wizualne tzw. „linię ostrzegawczą” określającą granicę „strefy zagrożenia” peronu.

Dojście na perony, zrealizowane będą od strony przejazdu drogowego zlokalizowanego na zbiegu ulic Myśliwskiej i Puszkina, za pomocą pochylni w standardzie chodnika o pochyleniach 5% i szerokości 2,5m. Dojścia na perony dostosowane zostaną do osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Projekt przewiduje wygrodzenie peronów (podłużnie wzdłuż peronów jednokrawędziowego oraz poprzecznie na końcu peronów.

Pozostały odcinek trasyNa trasie od Będzina przez Sosnowiec do Katowic Szopienic Południowych (LOT A1) dobudowane zostaną dwa tory. Rozdzielony zostanie ruch aglomeracyjny i dalekobieżny, co pozwoli przewoźnikom na kształtowanie atrakcyjnej oferty przewozowej. Linia zwiększy swoją przepustowość - będzie mogło kursować więcej pociągów. Lepszy dostęp do kolei zapewnią dwa nowe przystanki Sosnowiec Środula (ul. Chemiczna), Katowice Morawa (ul. Morawa). Przebudowane będą perony na stacji Sosnowiec Główny oraz przystanku Katowice Szopienice Płd. Wszystkie perony i obiekty służące podróżnym zostaną przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na około 4 km odcinku między stacją Sosnowcem Głównym a stacją Będzin Miasto zbudowany zostanie nowy przystanek Sosnowiec Środula, z którego skorzystają mieszkańcy dwóch dużych pobliskich osiedli. Stacja Będzin obsługująca głównie przewozy towarowe, będzie przebudowana i dostosowana do przewozu pociągów z ładunkami.

Szybciej i wygodniej pojedziemy również na trasie z Zabrzegu do Zebrzydowic i granicy z Czechami (LOT D). Planowana jest m.in. przebudowa torów i sieci trakcyjnej. Stacje Chybie i Zebrzydowice oraz przystanki Zabrzeg Czarnolesie, Pruchna, Drogomyśl będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

ar / tychy.info

źródło: PKP PLK

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.