tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 12 stycznia 2022
  • 16 stycznia 2022

Tyskie szkoły w rankingu "Perspektyw" 2022

Miesięcznik "Perspektywy" przygotował już po raz 24. ogólnopolski ranking liceów i techników. Na którym miejscu znalazły się tyskie szkoły? Jak co roku króluje I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego.

Reklama

I LO im. Leona Kruczkowskiego
I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach · fot. I LO im. Leona Kruczkowskiego


Zwycięzcy Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022 to: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (najlepsze technikum).

Wśród tyskich laureatów znalazły się:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego ze Złotą Tarczą (174. miejsce wśród 500 najlepszych liceów),
  • II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida oraz IV Liceum Ogólnokształcące z Brązową Tarczą (poza pierwszą pięćsetką),
  • Technikum nr 2 i Technikum nr 4 z Brązową Tarczą (poza pierwszą trzysetką)


Zestawienia dostępne są na stronie Perspektyw:

Licea: https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings
Technika: https://2022.technika.perspektywy.pl/rankings

Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.

Opublikowano łącznie 5 rankingów, w tym 2 główne: Ranking Liceów Ogólnokształcących i Rankingu Techników. Powstały też 3 ogólnopolskie rankingi dodatkowe: Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących, Ranking Maturalny Techników oraz Ranking Szkół Olimpijskich.

W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.