tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 11 stycznia 2022

Program dla osób z rozpoznaniem chorób afektywnych i nerwicowych

W Tychach prowadzony jest „Program rehabilitacji u osób z rozpoznaniem chorób afektywnych i nerwicowych”. Celem programu jest utrzymanie w zatrudnieniu lub powrót do zatrudnienia osób z problemami psychicznymi.

Reklama

lekarz, psycholog
Program rehabilitacji u osób z rozpoznaniem chorób afektywnych i nerwicowych · fot. pixabay.com


Z tego typu zaburzeniami oraz ich następstwami dla ogólnego funkcjonowania zmaga się coraz większa liczba Polaków. Zgodnie z danymi GUS z 2015r. liczba pacjentów psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej leczonych ogółem wyniosła 1 593 125 osób. W okresie 2010-2015 względna liczba leczonych (na 100 tys. ludności) wzrosła o 12,7%. Najczęstszymi problemami zdrowotnymi w śr ód osób leczonych w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej są zaburzenia nerwicowe związane ze stresem pod postacią somatyczną oraz zaburzenia nastroju (afektywne). W ciągu wskazanego wyżej okresu wskaźnik osób leczonych z powodu tych dwóch grup zaburzeń znacząco wzrósł - odpowiednio o 23,8% i 24%. Pandemia tylko te problemy nasiliła, szczególnie u młodych osób.

W programie mogą uczestniczyć osoby zameldowane na terenie województwa śląskiego, kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lata, osoby aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia. Warunkiem uczestnictwa jest również nie korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON w okresie ostatnich 6 miesięcy z powodu: zaburzeń depresyjnych nawracających (F33), zaburzeń, lękowych uogólnionych (F41.1), zaburzeń stresowych pourazowych (F.43.1), zaburzeń adaptacyjnych (F43.2).

Dodatkowo muszą to być osoby które dysponują dostępem do telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz posiadają brak przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym z powodu np: ciężkiej depresji, zaburzeń psychotycznych oraz upośledzenia umysłowego.

Program jest bezpłatny i trwa do marca 2023 roku. Pozostało około 270 wolnych miejsc.

Wsparcie jakie otrzymuje każda osoba jest następujące: 2 wizyty u lekarza psychiatry, 2 konsultacje psychologiczne, 11 spotkań indywidualnych z psychologiem/psychoterapeutą, 3 konsultacje specjalistyczne z psychoterapeutą, 4 konsultacje telefoniczne psychologa, trening radzenia sobie ze stresem, trening asertywności, warsztat radzenia sobie z emocjami.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.

Telefon kontaktowy: 795 800 959.

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.