Wiadomości

  • 31 grudnia 2021
  • 4 stycznia 2022
  • wyświetleń: 2036

Miliony na remonty budynków należących do wspólnot mieszkaniowych

W 2021 roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach podpisał z firmami budowlanymi umowy w wysokości ok. 10 milionów złotych na wykonanie prac termomodernizacyjnych i remontowych budynków wspólnot mieszkaniowych.

Wyremontowane budynki w Tychach w 2021 roku · fot. Mariusz Ślączka / UM Tychy


- Zgodnie z podejmowanymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe uchwałami i zatwierdzonymi planami gospodarczymi, realizujemy i nadzorujemy liczne remonty w częściach wspólnych nieruchomości, m.in. wymianę instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, malowanie klatek schodowych i piwnic, remonty balkonów oraz dachów i kominów, a także wymianę stolarki drzwiowej, okiennej - mówi Agata Goc - dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.

Dyrektor przyznaje, że coraz więcej Wspólnot decyduje się na kompleksowe termomodernizacje nieruchomości.

- W samym tylko 2021 roku podpisano z firmami budowlanymi umowy w wysokości około 10 milionów złotych na wykonanie prac termomodernizacyjnych i remontowych budynków wspólnot mieszkaniowych. Finansowanie tych przedsięwzięć jest możliwe między innymi dzięki kredytom bankowym z tzw. premiami termomodernizacyjnymi lub remontowymi, wypłacanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W sumie pozyskano w tym roku ok. 3,5 miliona złotych - dodaje dyrektor Goc.

W sumie w 2021 roku zakończono prace termomodernizacyjne i remontowe w budynkach oraz na terenach wspólnot, których gmina jest współwłaścicielem, finansowane ze środków wspólnot lub z zaciągniętych kredytów w 75 nieruchomościach na łączną kwotę ok. 9,4 mln złotych (3,8 mln tej kwoty to środki z budżetu MZBM). Obecnie trwają prace w 52 nieruchomościach na łączną kwotę ok. 10,4 mln złotych.

Wykonano także remont 69 wolnostanów na łączną kwotę ok. 1,26 mln zł. Obecnie trwają remonty 13 wolnostanów na łączną kwotę ok. 320 tys. zł, a w przypadku 3 wolnostanów trwają procedury przetargowe. Przed przetargiem jest 67 wolnostanów.

Poza remontami części wspólnych budynków, MZBM prowadzi prace remontowe w lokalach, które stanowią mieszkaniowy zasób Gminy Tychy. Zakres prac obejmuje m.in.: roboty tynkarskie, malarskie, wykonanie nowych posadzek, wymianę instalacji wewnętrznych, stolarki okiennej czy drzwi oraz wyposażenie w kuchenkę lub podgrzewacz wody.

- Dla lokali przeznaczonych na najem socjalny wykonujemy dodatkowo tzw. „biały montaż” i wykładzinę. Na przeprowadzenie w tym roku takich prac w 82 lokalach podpisane zostały umowy z wykonawcami na łączną kwotę ok. 1,5 miliona złotych - dodaje Agata Goc.

Pozyskane wsparcie obniża koszty dla gminy i umożliwia wykonanie pełnego zakresu remontu. Zwiększa tym samym standard i poprawia stan techniczny lokali oraz stan techniczny zasobu gminy.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach administruje 268 nieruchomościami, stanowiącymi własność wspólnot mieszkaniowych, spośród których gmina jest współwłaścicielem 263 nieruchomości.

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.