tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Wiadomości

  • 21 grudnia 2021

Outsourcing IT - korzyści dla firm

Materiał partnera:

Outsourcing IT i związany z nim konsulting outsourcingu IT to ciekawa opcja dla firm. Wielu właścicieli firm średniej wielkości nadal ma pewne zastrzeżenia do outsourcingu IT i konsultingu outsourcingu IT. Idzie to w parze z niejasnym poczuciem utraty kontroli. Jednak w wielu firmach istnieje potrzeba modernizacji infrastruktury IT. Pomocne mogą być ustrukturyzowane i przemyślane koncepcje, a także dobre zaprojektowanie umowy i negocjacje z dostawcą usług outsourcingu IT.

Linkhouse


Zewnętrzne wsparcie dla klientaOutsourcing informatyczny oferuje firmom możliwość uczestniczenia w najnowszych osiągnięciach IT bez konieczności samodzielnego dokonywania dużych inwestycji informatycznych. Outsourcing IT jest zawsze strategiczną decyzją korporacyjną kierownictwa. Tutaj ważne jest, aby wybrać odpowiednią strategię pozyskiwania. Doradztwo w zakresie outsourcingu wspiera klienta w wyborze strategii, która jest indywidualnie dopasowana do jego potrzeb.

Jakie są rodzaje outsourcingu IT?Informatyka jest czynnikiem krytycznym w prawie każdej firmie. Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę IT są zwykle wysokie, a na rynku brakuje doświadczonych pracowników. Fakty przemawiają za zakupem dodatkowych usług. W zależności od rodzaju i potrzeb firmy można wybierać pomiędzy infrastrukturą umieszczoną w chmurze lub rozwiązaniem on-premise. Co to jest hosting lokalny i w chmurze?

On-premise to z pewnością metoda szeroko stosowana w przeszłości. Obejmuje konfigurację i utrzymanie całej infrastruktury, aż po coraz bardziej złożone bezpieczeństwo IT poprzez np. bezpieczny komunikator. W tym celu należy zapewnić, przeszkolić i profesjonalnie rozmieścić własny personel.

W nowoczesnym cloud hostingu czy cloud sourcingu usługodawca przejmuje zadania, za które wcześniej odpowiadała firma. Dostępność, funkcjonalność i odpowiedzialność za najnowszą technologię i oprogramowanie spoczywa na partnerze outsourcingowym. Całość IT lub niektóre procesy można zlecić na zewnątrz.

Jakie są zalety outsourcingu IT?Zlecenie części lub całości IT zewnętrznemu dostawcy oferuje szereg korzyści. Dzięki outsourcingowi w obszarze IT można się oprzeć na specjalistycznej wiedzy wyspecjalizowanych usługodawców. W ten sposób kompetencje są gromadzone w zewnętrznej lokalizacji, której firma nie musi już utrzymywać.
Outsourcing IT pozwala zaoszczędzić koszty, ponieważ dostawca usług outsourcingu IT przejmuje niezbędne inwestycje, wykorzystuje swoje zasoby dla wszystkich klientów i rozdziela koszty pomiędzy nich.

Ponadto dostawca usług outsourcingu IT zazwyczaj oferuje bardziej kompleksowe zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.