tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 10 grudnia 2021

[WIDEO] Jest już raport z diagnozy potrzeb i problemów na Osiedlu C

Został opublikowany raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego Osiedla C. Opracowanie koncentruje się na potrzebach i problemach mieszkańców i użytkowników przestrzeni. Przeprowadzono z nimi 80 rozmów.Konsultacje odbyły się w ramach programu „Przestrzeń dla partycypacji 2” pod okiem ekspertów z Fundacji Stocznia oraz Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Przedmiotem konsultacji były potrzeby i problemy mieszkańców i użytkowników przestrzeni Osiedla C w szczególności w zakresie:

  • pożądanej funkcji terenu, w tym: jakich usług/sklepów/działalności brakuje, a jakie są uciążliwe,
  • sposobu urządzenia podwórek i zewnętrz (ulic): jakich urządzeń brakuje, zieleń wspólna i ogródki przydomowe, zbiórka odpadów, komunikacja i transport, w tym parkowanie.


Głównym celem konsultacji było zebranie założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei Niepodległości, Grota Roweckiego i linii kolejowej w Tychach.

Konsultacje odbywały się poprzez ankiety, spacer badawczy, spotkania z mieszkańcami w punktach konsultacyjnych i warsztaty online.

To jeszcze nie koniec działań planistycznych na Osiedlu C. Niebawem zostanie wyłożony projekt planu miejscowego do publicznego wglądu i każdy będzie mógł wziąć udział w dyskusji i złożyć ewentualne uwagi.

- Etap diagnozy potrzeb i problemów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Osiedla C trwał od początku czerwca do końca lipca. W ramach tego etapu spotkaliśmy się z mieszkańcami i użytkownikami osiedla w punktach konsultacyjnych zlokalizowanych na Placu Czarnieckiego (24 czerwca 2021 roku) i Placu Marii Curie-Skłodowskiej (1 lipca 2021 roku), w których łącznie przeprowadziliśmy 80 rozmów. W punktach konsultacyjnych do dyspozycji uczestników był Przewodnik po planowaniu przestrzennym. Równolegle, otrzymaliśmy 100 wypełnionych ankiet w formie elektronicznej i papierowej. Ankiety były dostępne od 7 czerwca 2021 roku do końca lipca 2021 roku na stronie konsultacji www.razemtychy.pl (elektroniczna), MZBM Tychy -ROM III przy ul. Cyganerii 43, Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach przy ul. Czystej 27 oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49.Zarówno rozmowy, jak i ankiety miały na celu znalezienie odpowiedzi na takie pytania, jak: Co się podoba na Osiedlu C, a co nie? Które miejsca na osiedlu są uważane za wyjątkowe, ważne, które pozytywnie się kojarzą? W których miejscach ktoś czuje się źle i niekomfortowo? W jaki sposób i do jakich celów poruszają się użytkownicy osiedla? Co im utrudnia poruszanie się? Co by zmienili? Jakich usług i sklepów brakuje? - piszą autorzy raportu.

Link do pełnego raportu na stronie Razem Tychy: razemtychy.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje/3621-konsultacje-spoleczne-dotyczace-zagospodarowania-przestrzennego-osiedla-c

ar / tychy.info
źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.