Reklama

Wiadomości

 • 26 listopada 2021
 • 1 grudnia 2021
 • wyświetleń: 8374

Podwyżka dla prezydenta, wyższe diety radnych

Podczas sesji Rady Miasta Tychy w czwartek, 25 listopada radni przyjęli uchwałę w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla prezydenta miasta Andrzeja Dziuby oraz uchwałę dotyczącą podwyższenia miesięcznych diet radnych. Ustalono też dietę przewodniczących zarządów osiedli. Podwyżka wynagrodzenia dla samorządowców wynika z ustawy przygotowanej przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Ile będzie zarabiał teraz prezydent Tychów? Ile wyniesie dieta radnych?

Urząd Miasta Tychy, Rada Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy · fot. BM / tychy.info


1 listopada weszły w życie przepisy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Na ich mocy wzrastają diety radnych oraz wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru, w tym starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wzrósł z 12 525,94 zł brutto do 20 041,50 zł brutto górny ustawowy pułap wynagrodzenia (wraz z dodatkami), które może być wypłacane włodarzowi. Granicę minimalną ustawodawca ustalił procentowo, wskazując, że zarobki nie mogą być niższe niż 80 proc. maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk.

Regulacje prawne mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Wynagrodzenie prezydenta w wysokości określonej projektem uchwały przygotowano zgodnie z tabelą stawek wynagrodzeń dla prezydentów miast do 300 tysięcy mieszkańców.

Według rozporządzenia maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego prezydenta miasta takiego jak Tychy, a więc miasta na prawach powiatu do 300 tysięcy mieszkańców, wynosi 10 tysięcy 770 zł.
Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego wynosi w tym przypadku 3450 zł. Jednocześnie, jak wspomnieliśmy wyżej, 20 tysięcy 41,50 zł brutto to maksymalna kwota wynagrodzenia (wraz z dodatkami).

Wynagrodzenie prezydenta TychówRada Miasta Tychy uchwaliła, że wynagrodzenie miesięczne brutto dla Prezydenta Miasta Tychy będzie się składało z:

 • wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 100 procent maksymalnego poziomu wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów dla prezydenta miasta na prawach powiatu do 300 tysięcy mieszkańców, tj. - 10 tysięcy 770 zł.
 • dodatku funkcyjnego w wysokości 100 proc. maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego określonego w tym rozporządzeniu - tj. 3450 zł.
 • dodatku specjalnego w wysokości 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - tj. 4266 zł.


Razem to 18 tysięcy 486 zł.

Warto zauważyć, że prezydentowi przysługuje także dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek stażowy nie jest wliczany do pensji, o której mowa powyżej. Nowe wynagrodzenie prezydentowi przysługuje - według ustawy - od 1 sierpnia 2021 roku.

Uchwała w sprawie podwyżki dla prezydenta została przyjęta przy 2 głosach przeciw. Na podwyżkę nie zgodzili się Marek Gołosz i Iwona Oleksiak. Podczas głosowania nieobecny był Dariusz Wencepel.

Wyższe diety tyskich radnychNowe przepisy określają także maksymalne wysokości diet przysługujących radnym. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, wysokość diet nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwota bazowa wynosi obecnie 1 789,42 zł. Oznacza to, że po wejściu w życie przepisów, maksymalna dieta radnego wzrosła do 4 294,60 zł (wcześniej było to 2 684,13 zł).

Rada Miasta Tychy podczas listopadowej sesji przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości nowych diet. W gminach powyżej 100 tys. mieszkańców, a więc i tyskim radnym, przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do 100% maksymalnej wysokości diety, a stawka ta wynosi 4 294,60 zł.

Jak czytamy, Rada Miasta Tychy ustaliła jednak wysokość diet miesięcznych, różnicując stawki w zależności od pełnionej funkcji (według stawek określonych w ustawie budżetowej):

 • dla przewodniczącego Rady Miasta - 100 procent, tj. 4 294,60 zł,
 • dla wiceprzewodniczącego Rady Miasta - 90 procent, tj. 3865,14 zł,
 • dla przewodniczącego komisji Rady - 90 procent, tj. 3865,14 zł,
 • dla zastępcy przewodniczącego komisji Rady - 85 procent, tj. 3650,41 zł,
 • dla sekretarza komisji rewizyjnej - 85 procent, tj. 3650,41 zł,
 • dla radnych niesprawujących funkcji - 80 procent, tj. 3435,68 zł.


W przypadku łączenia funkcji, radnemu przysługuje tylko jedna wyższa dieta. Przewodniczącym zarządów osiedli przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 387 zł.

Dodatkowo radny dostaje zwrot kosztów podróży służbowych, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Dokument dotyczący podwyżki diet radnych również został przyjęty w głosowaniu Rady Miasta przy dwóch głosach przeciw. Przeciw byli: Marek Gołosz i Iwona Oleksiak. Podczas głosowania nieobecny był Dariusz Wencepel.

ar / tychy.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.