Reklama

Wiadomości

  • 19 listopada 2021
  • 21 listopada 2021
  • wyświetleń: 1949

Dzień Pracownika Socjalnego - nagrody dla zaangażowanych

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. W Urzędzie Miasta Tychy już w piątek, 19 listopada z pracownikami socjalnymi spotkał się Maciej Gramatyka- z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych. Najbardziej zaangażowani pracownicy otrzymali wyróżnienia i nagrody.

Dzień Pracownika Socjalnego - nagrody dla zaangażowanych - 19.10.2021 · fot. UM Tychy


Aktualnie w Tychach z pomocy społecznej MOPS korzysta 2636 osób (1553 rodziny). Ponadto ze świadczeń rodzinnych korzysta ponad 5100 uprawnionych, a ze świadczeń wychowawczych 22 733 osób.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach zatrudnia 56 pracowników socjalnych. 44 z nich pracuje bezpośrednio w punktach terenowych. Do obowiązków pracowników socjalnych należy m.in. rozeznanie potrzeb i analiza sytuacji osób oraz rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej m.in. zwłaszcza rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem, przemocą, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, trudnościami opiekuńczo wychowawczymi. Pracownicy społeczni udzielają wsparcia i pomagają w usamodzielnieniu i wyjściu z trudnej sytuacji swoim podopiecznym. Ułatwiają osobom i rodzinom korzystanie z dostępnego wsparcia (także finansowego), ale także kontaktują z przedstawicielami służby zdrowia, oświaty, organizacjami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność społeczną.

- W tym szczególnym dniu, pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom socjalnym w naszym mieście. Dziękuję za wytrwałość i wielkie serce, jakie wkładacie Państwo w pomoc potrzebującym. Wasza praca wymaga ogromnej cierpliwości, odpowiedzialności i zaangażowania. Na co dzień obcujecie z poważnymi ludzkimi dramatami - samotnością, ubóstwem, a także chorobami i wykluczeniem. Widzicie biedę i nieszczęście ludzi zepchniętych na margines społeczny. Dzięki Waszej wiedzy, kompetencji i wrażliwości na ludzką krzywdę wielu osobom udaje się przezwyciężyć problemy i rozpocząć normalne życie. Za to nieustanne niesienie pomocy i okazywanie godności drugiemu człowiekowi, nawet w tym trudnym czasie pandemii, w imieniu swoim i całej tyskiej społeczności serdecznie dziękuję - mówi Maciej Gramatyka - z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje m.in.:

  • Dział Pieczy Zastępczej (pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej),
  • 2 mieszkania chronione treningowe dla wychowanków,
  • Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy i osób w kryzysie,
  • Dział Pomocy Rodzinie i Dziecku - wspieranie rodziny, asystenci rodziny,
  • Dział Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym - usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej, mieszkania chronione dla osób starszych i niepełnosprawnych
  • Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo - wychowawcza „Baza”,
  • Dział Świadczeń Rodzinnych -fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, realizacja programu 500+.


Tyski MOPS realizuje także liczne projekty m.in. „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” - specjalistyczne usługi opiekuńcze pielęgnacja i rehabilitacja, „Wspieraj Seniora” - wsparcie seniorów w postaci zakupów, „Opieka wytchnieniowa” - stacjonarna i całodobowa, „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.

W ramach MOPS działa także Centrum Usług Społecznościowych. Pracownicy koordynują dowóz osób starszych i niepełnosprawnych na szczepienia przeciwko Covid-19.

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.