tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 19 listopada 2021
  • 3 grudnia 2021

Ankieta: jakim miastem mają być Tychy do 2030 roku?

Jakim miastem mają być Tychy w 2030 roku? Jakie obszary i działania powinny być najważniejsze? Jeśli macie swoje przemyślenia na ten temat podzielcie się opiniami i wypełnijcie anonimową ankietę - internetowo lub w formie papierowej w Urzędzie Miasta Tychy. Ankieta jest dostępna od 18 listopada do 3 grudnia.

Reklama

Tychy z lotu ptaka - 06.2019
Tychy z lotu ptaka · fot. tychy.info


Przekazane w ankiecie informacje pozwolą uwzględnić w wizji rozwoju miasta oraz w planach na kolejne lata rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze tyszan i tyszanek.

Ankieta dostępna jest:

  • na stronie internetowej: ankieta.deltapartner.org.pl/strategia_rozwoju_miasta_tychy
  • oraz w formie papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Tychy (Biuro Obsługi Klienta, parter budynku). Można ją również przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres email: fundusze@umtychy.pl.


Za koordynację wszystkich działań, związanych z przygotowaniem Strategii odpowiada Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich.

O strategiiStrategia Rozwoju to najważniejszy dokument planistyczny, wyznaczający zasadnicze cele i kierunki, które pozwolą na dynamiczny i zrównoważony rozwój miasta w najbliższej dekadzie. Dokument to także jedno z narzędzi umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminę, pozwalający na monitorowanie poziomu rozwoju Tychów.

Pierwszym etapem rozpoczęcia prac nad dokumentem jest podjęcie przez Radę Miasta Tychy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia strategii. Określa ona między innymi szczegółowy tryb i harmonogram dalszych działań. W połowie przyszłego roku planowane są konsultacje społeczne projektu Strategii, a wszystkie prace nad dokumentem powinny zakończyć się do końca 2022 r.

Procedura opracowania strategii rozwoju gmin i jej zakres merytoryczny zostały uregulowane w ustawodawstwie krajowym - w ustawie z 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378). Zgodnie z nowymi zasadami projekt strategii będzie konsultowany nie tylko z mieszkańcami, ale także z sąsiednimi gminami oraz lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi. Nowością, a zarazem obowiązkowym elementem strategii będzie opracowanie modelu struktury funkcjonalno - przestrzennej w postaci graficznej, określenie ram finansowych strategii oraz zalecenia dotyczące prowadzenia polityki przestrzennej w gminie.

ar / tychy.info
źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.