Reklama

Wiadomości

  • 9 listopada 2021
  • 12 listopada 2021
  • wyświetleń: 1531

Odór na Urbanowicach. Radni walczą o poprawę sytuacji

Przedstawiciele Klubu Radnych Andrzeja Dziuby wnioskują o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu przystosowania obiektu oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Lokalnej w Tychach do przyjmowania odpadów biologicznych w sposób ograniczający generowanie fetoru uciążliwego dla mieszkańców. Prezes spółki RCGW S.A odpowiada, że odczuwanie zapachów jest kwestią bardzo indywidualną, ale firma już wdrożyła wiele rozwiązań eliminujących uciążliwości zapachowe pochodzące z procesów technologicznych oczyszczania ścieków. Teraz spółka planuje jeszcze budowę specjalnej hali rozładunkowej odpadów biologicznych.

oczyszczalnia ścieków, ul. lokalna
Oczyszczalnia ścieków


- Równocześnie z prowadzoną korespondencją w sprawie usunięcia przyczyny powstawania odoru z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Lokalnej, wnosimy o natychmiastowe podjęcie działań związanych z budową szczelnego tunelu (śluzy) do odbioru odpadów biologicznych w sposób ograniczający generowanie odoru/fetoru uciążliwego dla mieszkańców - czytamy w interpelacji radnych.

Przedstawiciele mieszkańców miasta wnieśli o podanie informacji, jakie konkretne działania zostały już podjęte przez spółkę, aby wyeliminować generowanie odoru/fetoru z oczyszczalni ścieków. Jednocześnie zażądali od zarządu spółki wskazania terminu wprowadzenia pierwszych działań związanych z adaptacją obiektu do przyjmowania odpadów biologicznych.

- Chcemy raz jeszcze przypomnieć, że wyłącznie wspólne i harmonijne działanie przyniesie oczekiwany skutek, dlatego oczekujemy bieżącego informowania nas radnych oraz mieszkańców o podejmowanych krokach przesz spółkę - wskazują.

Jakie rozwiązania zostały wdrożone, by ograniczyć powstawanie odoru?Z odpowiedzi prezesa zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Zbigniewa Gieleciaka, dowiadujemy się m.in., jakie działania dotychczas zostały wprowadzone.

- Zapewniamy, że temat minimalizacji powstawiania substancji złowonnych w procesie oczyszczania ścieków zawsze był i jest dla nas ważny. Wszystkie inwestycje prowadzone w ubiegłych latach realizowane były ze świadomością zastosowania rozwiązań eliminujących niekorzystne zapachy, które są związane z procesami technologicznymi. Temat uciążliwości zapachowych jest tematem bardzo ważnym, a jedocześnie bardzo trudnym. Świadczy o tym między innymi fakt braku regulacji prawnych w zakresie uciążliwości zapachowych, zarówno w prawie polskim jak i unijnym. Odczuwanie zapachów jest kwestią bardzo indywidualną. Pomimo braku regulacji prawnych dotyczących zapachowej jakości powietrza, biorąc pod uwagę komfort życia mieszkańców, RCGW S.A. wdrożyła wiele rozwiązań eliminujących uciążliwości zapachowe pochodzące z procesów technologicznych oczyszczania ścieków - odpowiada Zbigniew Gieleciak.

Prezes wymienia wdrożone rozwiązania:

- Obiekty mogących być źródłem substancji złowonnych są zhermetyzowane, a powietrze złowonne z ww. obiektów kierowane jest do biofiltrów. Zamontowane są 4 nowoczesne biofiltry, których zadaniem jest biofiltracja powietrza pochodzącego ze źródeł emisji substancji złowonnych. W celu zniwelowania uciążliwości zapachowej pojawiającej się podczas rozładunku odpadów do Zbiornika Odpadów Tłuszczowych (ZOT), zamontowana została bariera antyodorowa. Jej działanie oparte jest na zastosowaniu specjalnych środków antyodorowych, które zraszając powietrze w miejscu rozładunku, eliminują nieprzyjemny zapach. Zastosowane rozwiązanie pozwała w bardzo dużym stopniu zniwelować uciążliwości zapachowe powstające podczas rozładunku odpadów. Przestrzegamy również ustaleń, jakie zostały zawarte podczas wizji lokalnej przedstawicieli Urzędu Miasta w Tychach na oczyszczalni Tychy-Urbanowice w dniu 06.07.2021r., dotyczących ciągłej pracy bariery (tzn. przy zamkniętej klapie zbiornika ZOT) podczas wysokich temperatur zewnętrznych. Każdy rozładunek odpadów do zbiornika ZOT, odbywa się przy włączonej barierze antyodorowej i wentylatorze wyciągowym do biofiltra. Klapa zbiornika ZOT zamykana jest bezpośrednio po zakończeniu rozładunku odpadów do ZOT - wyjaśnia.

- Dzięki hermetyzacji obiektów oraz zastosowaniu biofiltrów oczyszczających powietrze pochodzące z procesów technologicznych zniwelowano zdecydowaną większość stałych uciążliwości zapachowych. W celu zapewnienia jeszcze większej redukcji substancji złowonnych podczas rozładunku odpadów podjęto kolejne działania tj. przeprowadzono badania powietrza i określono, które substancje powinny zostać z niego usunięte w pierwszej kolejności. W tym celu podjęliśmy współprace z jedną z firm dostarczającą rozwiązania eliminujące substancje złowonne. Obecnie na terenie oczyszczalni ścieków trwają testy zaproponowanego rozwiązania - tłumaczy Z. Gieleciak.

Spółka planuje budowę specjalnej hali rozładunkowej- Mając na uwadze istotność problemu uciążliwości zapachowych, planujemy także budowę hali rozładunkowej odpadów biologicznych - zapowiada prezes.

- Planowana hala zostanie zabudowana w taki sposób, aby rozładunek odpadów odbywał się w hermetycznie zamkniętym pomieszczeniu. Powietrze z punktu rozładunku odpadów będzie w całości kierowane na biofiltr w celu jego oczyszczenia. Aktualnie rozpoczęliśmy etap opracowania koncepcji - czytamy w odpowiedzi.

- Proces powstania obiektu jest wieloetapowy, czasochłonny i bardzo sformalizowany. Ze swojej strony zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby czas ten był jak najkrótszy - dodaje.

Prezes spółki podkreśla, że RCGW samo nie poradzi sobie z odorem- Jednocześnie ponownie zwracamy uwagę, że aby odnieść oczekiwany skutek i całkowicie rozwiązać problem odorów powstających w okolicy strefy ekonomicznej, należy podjąć wspólne działania, nie tylko naszej spółki, Urzędu Miasta Tychy, ale też ościennych zakładów. Nie możemy się zgodzić, z opinią, że cała uciążliwość zapachowa powstająca w okolicy strefy ekonomicznej pochodzi tylko i wyłącznie z oczyszczalni ścieków - pisze Z. Gieleciak.

- Z punktu widzenia technologicznego nie istnieje taka możliwość, aby uciążliwości te były odczuwalne w rejonach na północ od oczyszczalni. Wynika to przede wszystkim z faktu, że na północ od terenu oczyszczalni ścieków znajduje się bariera wysokościowa w postaci wysypiska śmieci - wyjaśnia.

- Liczymy na deklarowaną kilkukrotnie przez Radnych oraz Urząd Miasta współpracę w celu rozwiązania problemu uciążliwości zapachowej powstającej na terenie strefy ekonomicznej, zmniejszającej komfort życia okolicznych mieszkańców.

Gdzie kierować zgłoszenie o wydobywającym się fetorze?Prezes wskazał, że każde zgłoszenie dotyczące uciążliwości zapachowych należy bezzwłocznie kierować bezpośrednio do dyspozytora Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice pod numerem telefonu czynnym całodobowo - tel. 695 602 000.

- Prosimy, aby w ramach deklarowanej współpracy przy każdym zgłoszeniu odczuwalnych uciążliwości zapachowych oddelegować odpowiedzialne osoby na miejsce zgłoszenia w celu wspólnej weryfikacji źródła pochodzenia substancji złowonnych. Ze swojej strony zapewniamy, że bezzwłocznie oddelegujemy przedstawiciela naszej Spółki na wskazane miejsce. Istotnym jest też możliwość spotkania z osobą zgłaszającą, aby skuteczniej zweryfikować zgłoszenie - zadeklarował prezes.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.