Wiadomości

  • 5 listopada 2021
  • wyświetleń: 6759

Zawieszenie kontraktu dwóch lekarzy w szpitalu w Pszczynie

W piątek, 5 listopada po południu Szpital Powiatowy w Pszczynie opublikował oświadczenie w sprawie śmierci 30-letniej Izabeli, która trafiła do placówki z tzw. bezwodziem i zmarła na skutek wystąpienia sepsy w ciągu niespełna 24-godzin hospitalizacji w lecznicy, oczekując na obumarcie płodu. Pod­jęto decyzję o zaw­iesze­niu real­iza­cji kontrak­tów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w cza­sie pobytu pac­jen­tki.

szpital
Szpital Powiatowy w Pszczynie - 25.10.2021 · fot. pless.pl


Oświadczenie Szpitala Powiatowego w Pszczynie z dn. 5.11.2021
Dyrekcja Szpi­tala w Pszczynie bezpośred­nio po trag­icznym zdarze­niu przeprowadz­iła postępowanie wyjaś­ni­a­jące, przegląd pro­ce­dur oraz sposobu dzi­ała­nia odd­zi­ału. Na bieżąco i z najwyższą powagą weryfikuje również infor­ma­cje pojaw­ia­jące się w przestrzeni publicznej.

W związku z trwa­ją­cym postępowaniem, 5 listopada pod­jęto decyzję o zaw­iesze­niu real­iza­cji kon­trak­tów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w cza­sie pobytu Pac­jen­tki w szpi­talu. W chwili obec­nej lekarze nie pełnią w placówce swoich obowiązków.

Szpi­tal deklaruje pełną otwartość na współpracę z wszys­tkimi właś­ci­wymi organami pode­j­mu­ją­cymi dzi­ała­nia kon­trolne i wyjaśniające.

Raz jeszcze przekazu­jemy Rodzinie Zmarłej Pac­jen­tki szczere wyrazy współczu­cia i żalu.

ar / tychy.info

źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.