Wiadomości

  • 9 listopada 2021
  • 14 listopada 2021
  • wyświetleń: 2433

Uregulowano kwestię prowadzenia pasiek pszczelich w Tychach

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy otrzymała nowe brzmienie. Zawarto w niej informację o zakazie hodowania zwierząt gospodarskich na określonych terenach oraz regulacje dotyczące pasiek na terenach publicznych. Umożliwią one prowadzenie pasiek w budynkach wielorodzinnych, budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej oraz na terenach publicznych. Czy miasto planuje utworzenie pasieki miejskiej? Zapytaliśmy o to w tyskim magistracie.

pasieka, pszczoły
Pasieka · fot. pixabay.com


Jak wyjaśnia Ewa Grudniok - rzecznik prasowa Urzędu Miasta Tychy, zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta wynikają z zainteresowania mieszkańców i organizacji społecznych utrzymywaniem pszczół na terenach gminnych oraz dachach budynków.

- W chwili obecnej gmina planuje posadowienie jednej pasieki edukacyjnej na terenie publicznym - prawdopodobnie w Parku Łabędzim. Więcej szczegółów wiosną - powiedziała nam Ewa Grudniok.

- Aktualizacja Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy umożliwi prowadzenie pasiek w budynkach wielorodzinnych, budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej oraz na terenach publicznych, przy czym zabrania się hodowli pszczół miodnych na balkonach w budynkach wielorodzinnych. Założenie pasieki, jak każda inna działalność musi odbywać się za zgodą właściciela lub zarządcy nieruchomości. W Regulaminie ujęto również zapisy kładące szczególny nacisk na bezpieczeństwo osób postronnych: dopuszcza się utrzymywanie pszczół miodnych charakteryzujących się obniżoną agresywnością wobec otoczenia (łagodnych) i niską rojliwością, pszczoły miodne na terenach zabudowanych mogą być utrzymywane w miejscach uniemożliwiających swobodny dostęp do uli osobom postronnym, mogą być utrzymywane tylko w taki sposób, aby ich obecność nie zakłócała korzystania z nieruchomości sąsiednich i nie stanowiła zagrożenia dla ludzi - wyjaśnia rzecznik miasta.

W uzasadnieniu nowelizacji uchwały czytamy natomiast:

"W dotychczasowym brzmieniu regulaminu utrzymania czystości nie uregulowano kwestii prowadzenia pasiek pszczelich na terenie miasta Tychy, w związku z czym były one traktowane, jak pozostałe zwierzęta gospodarskie i przez co ich utrzymywanie m.in na terenach gminnych było zakazane. Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców, a co za tym idzie, chęć wprowadzenia na tereny publiczne tych pożytecznych i cennych przyrodniczo owadów musi zostać poprzedzona niniejszą zmianą Uchwały Rady Miasta".

ar / tychy.info

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.