Wiadomości

  • 25 września 2021
  • wyświetleń: 563

Postępowanie sanacyjne - gruntowna restrukturyzacja firmy w kryzysie

Materiał partnera:

Restrukturyzacja naprawcza ma pomóc przedsiębiorstwom zmagającym się z kryzysem uniknąć konieczności ogłoszenia upadłości firmy. Żeby tego dokonać, licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni dokładnie badają przyczyny, czynniki i skutki kryzysu, aby określić realistyczny, a zarazem skuteczny plan restrukturyzacji prowadzącej do pełnej płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Whitpress


Czym postępowanie sanacyjne różni się od innych form restrukturyzacji naprawczej?
Postępowanie sanacyjne to jedna z form restrukturyzacji prowadzonych w przedsiębiorstwach niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Podczas tego procesu do firmy wprowadzane są zmiany, które mają poprawić jej funkcjonowanie i zapewnić płynność finansową niezbędną do dalszego działania. Przed rozpoczęciem procesu restrukturyzacji, zarząd firmy wraz z doradcą restrukturyzacyjnym podejmuje decyzję na temat jej formy, która w danym przypadku okaże się najkorzystniejsza. Spośród wszystkich przewidzianych form, postępowanie sanacyjne trwa najdłużej, oferuje pełną ochronę dla dłużnika i pozwala na gruntową przebudowę firmy, likwidując tym samym wszystkie wewnętrzne przyczyny kryzysu. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny zwykle przejmuje rolę zarządcy, która pozwala mu na ingerencję w formułę funkcjonowania firmy. Zarządca może udzielić zgody dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa.

Postępowanie sanacyjne wyróżnia się na tle innych form postępowania restrukturyzacyjnego przez możliwość faktycznej reorganizacji przedsiębiorstwa i wprowadzenia istotnych zmian do jego funkcjonowania. Choć ta forma postępowania może trwać nawet lata, przy odpowiednim planie restrukturyzacyjnym i rozsądnym harmonogramie wdrażania zmian, jej efekty potrafią być zdumiewające.

Jak przebiegają różne formy postępowań restrukturyzacyjnych?
Poza postępowaniem sanacyjnym, firmy zagrożone niewypłacalnością mogą wybierać również inne formy postępowania restrukturyzacyjnego. Popularną, a jednocześnie najkrótszą formą, jest przyspieszone postępowanie układowe, podczas którego dłużnik pełni funkcje zwykłego zarządu. Może ono być prowadzone w przedsiębiorstwach, w których suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% wszystkich wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Podobnie jest w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, które na tle innych form restrukturyzacji wyróżnia się największą samodzielnością dłużnika. Przedsiębiorstwa, w których suma wierzytelności spornych przekracza wspomniane 15% wszystkich wierzytelności, mogą zdecydować się na postępowanie układowe, w którym doradca restrukturyzacyjny staje zwykle w roli nadzorcy sądowego.

Więcej znajdziesz na https://biznespolski.com/.