Wiadomości

  • 25 września 2021
  • wyświetleń: 1566

Pożyczka podporządkowana - co to jest? Kto może ją wziąć?

Materiał partnera:

Nie tylko osoby fizyczne zainteresowane są pożyczkami, takie propozycje przygotowuje się również dla przedsiębiorstw oraz banków. Jako osoby fizyczne bierzemy pożyczki i kredyty na mieszkanie, samochód, remont domu, wakacje lub po prostu zakup telewizora czy pralki. Firmy i instytucje bardzo często szukają kapitału, który pozwoliłby im się rozwijać. Wiadomo rozwój firmy stanowi o jej przychodach i zyskach. Jednym ze sposobów na dodatkowe pieniądze jest pożyczka podporządkowana, nazwa jej i zasady jej działania nie wszystkim są znane.

Źródło: pexels.com


1. Pożyczka podporządkowana - co to jest?
2. Spłata pożyczki podporządkowanej
3. Zasady spłaty pożyczki podporządkowanej

Pożyczka podporządkowana - co to jest?Pożyczka udzielana jednostce zależnej przez kontrolującą jednostkę dominującą, czyli wierzyciela podporządkowanego to pożyczka podporządkowana. Na http://pozyczkowe-promocje.pl/ znajdziemy ciekawe informacje oraz najlepsze promocje pożyczkowe pozyczkowe-promocje.pl. Celem udzielenia pożyczki jest wsparcie pożyczkobiorcy zależnego w rozwoju. W tenże sposób najczęściej wspierane są finansowo banki. Pożyczkę podporządkowaną traktuje się, jako hybrydową formę finansowania, jako, że będąc kredytem w bilansie kredytobiorcy, zaliczana jest do kapitału własnego. Ubieganie się o pożyczkę może się różnić w zależności od wybranej instytucji. Najczęściej jednak pożyczkobiorca musi dostarczyć wniosek o finansowanie, jak i dokumenty finansowe oraz rejestrowe. Należą do nich między innymi bilans, sprawozdanie za ostatni rok i rachunek zysków i strat. Po przedstawieniu dokumentów pożyczkodawca ocenia ryzyko pożyczki podporządkowanej. Po dokładnej analizie dokumentów wydawana jest decyzja pozytywna lub negatywna. Jeśli decyzja jest pozytywna obowiązkiem podmiotów jest dokładne zapoznanie się z umową. Należy sprawdzić czy znajduje się w niej cel pożyczki, jej kwota, okres trwania umowy, termin jak i sposób jej spłaty, wysokość oprocentowania, zapis dotyczący likwidacji lub upadłości i termin przyznanych środków. Zanim dojdzie do podpisania umowy przedsiębiorca musi poświęcić dłuższą chwilę na sprawdzenie poprawności umowy.

Spłata pożyczki podporządkowanejZasady spłaty pożyczki podporządkowanej są inne niż te do których przywykliśmy będąc osobą fizyczną i zawierając umowy kredytowe i pożyczkowe. W przypadku osób fizycznych spłata następowała każdego miesiąca, a pożyczki podporządkowane mają zasadę mówiącą, że pożyczony kapitał przez przedsiębiorstwo lub bank zwracany jest jednorazowo w momencie, kiedy zbliża się koniec umowy. Natomiast podczas jej trwania spłacane są odsetki. Nie jest to więc pożyczka ratalna z jaką dotychczas mieliśmy kontakt. Okres trwania umowy w przypadku banków, to najczęściej 5 lat. Oczywiście jest możliwość wcześniejszej spłaty, ale tylko, gdy bank posiada zgodę, którą wydaje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Pożyczkodawca ma prawo zawnioskować o wcześniejszą spłatę zobowiązania.


Zasady spłaty pożyczki podporządkowanejTego typu pożyczka jest bardziej ryzykowna od wszelkich innych, jakie znamy, a to dlatego, że w przypadku upadłości pożyczkodawca zostaje zaspokojony, ale dopiero w ostatniej kolejności. Jest tu więc wysoki poziom ryzyka pożyczkodawcy. Majątek pożyczkobiorcy zaś w pierwszej kolejności przeznaczany zostaje na spłatę wierzycieli. Jeśli idzie o instytucje bankowe, głównym celem zaciągania pożyczki jest rozwój należących do nich spółek zależnych.
Mimo wszystko taki rodzaj finansowania, jak pożyczka podporządkowana jest bardziej opłacalna niż emisja firmowych akcji, o czym należy pamiętać.