Wiadomości

  • 27 września 2021
  • wyświetleń: 3454

Instalacja przetwarzania odpadów w Urbanowicach. Co się za tym kryje?

Tempa nabiera inwestycja, która niepokoi mieszkańców Urbanowic. Chodzi o instalację beztlenowego przetwarzania odpadów. Miejscowa rada nie może być stroną w postępowaniu dotyczącym udzielenia pozwolenia na tę instalację, ale informuje o skutkach jej powstania.

Jak poinformowała rada osiedla. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie: "Budowa instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych na działce nr ewid. 354/29, obręb Urbanowice, miejscowość Tychy". O sprawie pisaliśmy m.in. w tym artykule. https://www.tychy.info/wiadomosci/13051-urbanowice-ma-powstac-instalacja-przetwarzania-odpadow-tychy

Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Anna Warzecha informowała, że Rada Osiedla nie może być w procesie przyjęta jako strona tego postępowania ponieważ jest jednostką pomocniczą miasta i nie ma praw materialnych do gruntu w zasięgu oddziaływania tego przedsięwzięcia. Mimo to przedstawiciele lokalnej społeczności nie odpuścili tematu i informują o tym, co kryje się za instalacją.

"Ze względu na próbę umiejscowienia kolejnej inwestycji mającej negatywny wpływ na środowisko i warunki życia mieszkańców osiedla, jako Rada Osiedla wystąpiliśmy o możliwość udziału jako strona w postępowaniu. Niestety nie zostaliśmy uwzględnieni..." - poinformowali.

"W związku z próbą ulokowania inwestycji, która będzie miała znaczący wpływ na pogorszenie warunków życia mieszkańców poprzez dodatkową emisję odorów z obszaru strefy ekonomicznej (z czym i tak mamy obecnie wielki problem) oraz brakiem możliwości naszego uczestniczenia jako strona w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedstawiamy uzyskane informacje odnośnie inwestycji: Instalacja ma przetwarzać biomasę oraz odpady stanowiące uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ/PUPZ), proces zakłada przygotowanie, magazynowanie, zbieranie odpadów do przetworzenia. Przewidywana jest również instalacja do spalania wytworzonego w procesach fermentacji biogazu celem wytworzenia z niej energii elektrycznej oraz cieplnej. (...) Instalacja będzie pracować bez przerwy w ruchu ciągłym od poniedziałku do niedzieli przez 24h/dobę. Substraty będą dowożone od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00" - czytamy w internetowym wpisie.

Jak dodali, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego oznaczają całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt nieprzeznaczone do spożycia prze ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie.

raz / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.