Wiadomości

  • 17 września 2021
  • wyświetleń: 592

Co może windykator, a co komornik?

Materiał partnera:

Praca windykatora oraz komornika związana jest z odzyskiwaniem długów. Często jednak zawody te mylone są ze sobą. W rzeczywistości windykator i komornik mają całkowicie inne uprawnienia. Co zatem może robić windykator, a jakie uprawnienia ma komornik?

Źródło: pexels.com


Niespłacony dług - co dalej?Pożyczka, kredyt, rachunki za media, faktura - gdy nie opłacimy ich w terminie, w takim przypadku narażamy się na szereg działań zmierzających do odzyskania należności.

Niespłacony dług może być uregulowany wtedy na kilka sposobów - jeszcze przed skierowaniem sprawy do windykatora i komornika, w ramach windykacji, a ostatecznie podczas egzekucji komorniczej.

Oczywiście, najlepiej unikać sytuacji, gdy długi nie są spłacane i nie narażać się wtedy na niebezpieczeństwo. Taka sytuacja może jednak dotknąć każdego, dlatego warto poznać główne różnice pomiędzy profesją windykatora a komornika.

Czym zajmuje się windykator?Windykatorem nazywa się osobę, która zajmuje się odzyskiwaniem długów. Nie należy jednak mylić jej z komornikiem, ponieważ nie posiada ona jego uprawnień.

Windykator wykonuje swoje obowiązki w firmie windykacyjnej, ewentualnie w kancelarii prawnej zajmującej się windykacją. Nakłania on osoby zadłużone do tego, aby spłaciły swoje zobowiązania, jednak musi wtedy poruszać się w granicach prawa. Nie może zatem zajmować mienia, nachodzić dłużnika, zakłócać jego miru domowego.

Praca windykatora polega głównie na kontaktach telefonicznych, listownych, ale może on także prowadzić windykację osobistą.

Jakie uprawnienia ma komornik sądowy?Inne uprawnienia od windykatora ma komornik sądowy. Jest on funkcjonariuszem publicznym, który posiada uprawnienia niezbędne do egzekucji zadłużeń. Prowadzi on kancelarię komorniczą.

Gdy potrzebny jest komornik sądowy Gliwice są jednym z miast, w którym wierzyciel może skorzystać z tego typu usług.

Komornik sądowy może zająć należące do osoby zadłużonej środki pieniężne oraz mienie. Może być to jego wynagrodzenie, oszczędności na koncie, mienie ruchome, na przykład pojazd, ale także nieruchomości, gdy kwota do odzyskania jest znaczna. Komornik może także wejść na teren należący do wierzyciela, również w asyście policji, gdy jest to wtedy konieczne.

Swoją działalność komornik sądowy może podjąć dopiero w sytuacji, gdy otrzyma on odpowiedni wyrok sądowy albo nakaz zapłat, który opatrzony jest klauzulą wykonalności. Świadczy on wtedy usługi na rzecz wierzyciela, który musi przekazać go kancelarii komorniczej wniosek o rozpoczęcie czynności wraz z niezbędnymi dokumentami.