Wiadomości

  • 9 września 2021
  • wyświetleń: 2593

Dom na zgłoszenie do 35m2 - co warto wiedzieć

Materiał partnera:

Chociaż 35 metrów kwadratowych wydaje się niewielką powierzchnią, to przy odpowiedniej aranżacji można optymalnie wykorzystać taką przestrzeń i stworzyć funkcjonalny i wygodny dom, np. dla bezdzietnego małżeństwa. Nic dziwnego więc, że "domy na zgłoszenie" cieszą się w Polsce niesłabnącą popularnością - można zaoszczędzić sporo pieniędzy i czasu, rezygnując z wielu formalności i pozwoleń. Nie znaczy to jednak, że budynek o takim rozmiarze można wybudować wszędzie i zawsze. O czym warto pamiętać?

Whitpress


Dom "bez pozwolenia" a wymagania prawneWedług aktualnego prawa po spełnieniu podstawowych wymogów, każdy z nas może wybudować dom lub pomieszczenie gospodarcze o powierzchni do 35 m2. Warunkiem jest, że będzie to konstrukcja parterowa, z ewentualnym strychem nieużytkowym lub antresolą. Wspomniane 35 m2 odnosi się do zewnętrznych wymiarów obiektu, warto więc podczas projektowania mieć na uwadze grubość ścian, jak również fakt, że do zagospodarowania realnie będziemy mieli kilka metrów kwadratowych mniej. Jednym ze sposobów na zwiększenie jego powierzchni użytkowej będzie zbudowanie antresoli - przy czym musi mieć ona mniejszą powierzchnię od podłogi budynku i otwarta przynajmniej z jednej strony. Wysokość budynku nie jest dokładnie określona, natomiast przepisy definiują, że musi to być budynek parterowy - poddasze czy strych stanowiące kolejną kondygnację nie wchodzi więc w grę (po zgłoszeniu budynku można go jednak przearanżować). Jednak mimo wszystko nie oznacza to, że możemy sobie wybudować dom o dowolnej wysokości - o ile powstał, musimy uwzględnić lokalny plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy. Należy szukać ustaleń dotyczących domków letniskowych i wymagań technicznych, jakie są im stawiane (m.in. maksymalna wysokość budynku).

Osoby, które planują wykorzystanie poddasza nieużytkowego lub antresoli, powinny pamiętać o wymiarach, które pozwalają na scharakteryzowanie wymienionych kategoriach. I tak, poddasze nieużytkowe (czyli jedyne dopuszczone w domu "bez pozwolenia") powinno mieć mniej niż 190 cm wysokości, natomiast antresola powinna mieć co najmniej 220 centymetrów.

Prawo limituje również ilość wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej (bo tak w istocie nazywa się w świetle prawa omawiany przez nas budynek). Na każde 500 m2 działki można wybudować jeden taki obiekt. Dodatkowo można wybudować budynek gospodarczy, garaż lub wiatę (2 z 3 na każde 500 m2) oraz ganek, taras czy oranżerię (również 2 z 3 na każde 500 m2). Domek bez pozwolenia powinien być ulokowany co najmniej 3 metry od granicy działki, a jeśli na ścianie równoległej do tejże granicy znajdują się okna lub drzwi, to odległość ta rośnie do 4 metrów.

Zgłoszenie domu do 35 m2Przed rozpoczęciem budowy "wolnostojącego parterowego budynku rekreacji indywidualnej" należy dokonać odpowiedniego zgłoszenia. W Starostwie powiatowym można znaleźć odpowiedni wzór takiego pisma, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przygotować go samodzielnie. Takie pismo powinno zawierać dokładny zarys planowanych pracy (rodzaj, zakres i sposób realizacji), wraz z datą rozpoczęcia. Do zgłoszenia powinny być dołączone rysunki lub szkice (najlepiej na mapie zasadniczej) budynku, wymiarów i umiejscowienia względem granic terenu, na którym będzie budowany obiekt. Należy również przedłożyć oświadczenie o prawie do nieruchomości, a niekiedy także warunki zabudowy lub decyzję o wyłączeniu działki z produkcji rolnej (w zależności od lokalizacji i statusu prawnego). W przypadku braku niezbędnych dokumentów wnioskodawca otrzyma zobowiązanie do uzupełnienia zgłoszenia wraz z datą graniczną, a jeśli nie uzupełni braków w terminie, to zostanie wydana decyzja odmowna.

Czy budowa takiego domku ma sens?Jak najbardziej! Taki niewielki budynek może być użytkowany zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem, jako świetne miejsce do wypoczynku i rekreacji, jak i być bazą do przekształcenia go w pełnoprawny dom. Taka procedura jest o wiele prostsza i tańsza niż budowa od podstaw domu jednorodzinnego. A dzięki wykorzystaniu wszystkich możliwości wcale nie musi doskwierać Ci brak miejsca.