Reklama

Wiadomości

 • 10 września 2021
 • 23 września 2021
 • wyświetleń: 3225

Przemoc tematem IX Zjazdu Profilaktycznego w Tychach

Za nami:

W czwartek, 23 września w tyskiej Mediatece odbędzie się IX Zjazd Profilaktyczny poświęcony tematyce przemocy - realnej i tej wirtualnej. Zaplanowano m.in. panel wykładowy oraz panele warsztatowe.

spotkanie, narada, młodzież
fot. pixabay.com


Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak na panel wykładowy oraz panele warsztatowe obowiązują zapisy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 września br. Liczba miejsc ograniczona.

IX Zjazd Profilaktyczny rozpocznie się o godz. 8.30 i potrwa do godziny 14.40. Tegoroczny Zjazd poświęcony jest tematyce przemocy. To zjawisko, z którym spotykamy się coraz częściej na co dzień w świecie realnym, ale też w świecie wirtualnym.

Program zjazdu • 8:30 - 9:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
 • 9:30 - 9:40 OTWARCIE - Maciej Gramatyka - Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych
 • 9:40 - 10:20 Panel wykładowy: „Kat w domu, czyli o molestowaniu moralnym w rodzinie” Jadwiga JOŚKO-OCHOJSKA
 • 10:20 - 11:00 „Różne drogi do wypalenia zawodowego” Elżbieta LISOWSKA
 • 11:00 - 11:20 PRZERWA KAWOWA
 • 11:20 - 12:00 „Fejm, hajs i cyberprzemoc” Katarzyna KUDYBA
 • 12:00 - 12:10 PODSUMOWANIE
 • 12:10 - 13:10 Panel warsztatowy:

„Bezpieczeństwo dzieci w sieci a domowe zasady ekranowe” Katarzyna KUDYBA
„Rozpoznanie, prewencja i interwencja” Elżbieta LISOWSKA

13:10 - 13:40 PRZERWA KAWOWA

13:40 - 14:40„Bezpieczeństwo dzieci w sieci a domowe zasady ekranowe” Katarzyna KUDYBA, „Rozpoznanie, prewencja i interwencja” Elżbieta LISOWSKA

ZAPISY NA PANEL WYKŁADOWY: https://umtychy.pl/ankieta/25?slug=formularz-zgloszeniowy-na-ix-zjazd-profilaktyczny
ZAPISY NA PANEL WARSZTATOWY: https://umtychy.pl/ankieta/26?slug=formularz-zgloszeniowy-na-warsztaty-podczas-ix-zjazdu-profilaktycznego

Osoby zakwalifikowane na warsztaty poinformujemy drogą mailową w ciągu kilku dni od zapisu.

Wśród prelegentów znalazły się:

Jadwiga Jośko-Ochojska, lekarz chorób wewnętrznych, neurofizjolog, specjalista zdrowia publicznego. Kieruje Katedrą i Zakładem Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Główny obszar jej zainteresowań naukowych to medyczne aspekty stresu. Jako lekarz holistycznie postrzegający pacjenta zwraca uwagę na negatywne skutki stresu umożliwiające powstawanie i rozwój wielu chorób. Zajmuje się badaniami wpływu stresu na ośrodkowy układ nerwowy. Jako epidemiolog zajmuje się także negatywnymi dla zdrowia skutkami stresu w wymiarze społecznym, w tym epigenetycznym dziedziczeniem skutków traumy. W licznych wykładach prowadzonych także poza macierzystą uczelnią popularyzuje najnowszy, światowy dorobek badawczy, łą cz ąc go z propozycjami profilaktyki i terapii.

Katarzyna Kudya, pedagog i psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W swojej praktyce zawodowej przeprowadziła kilka tysięcy godzin warsztatów, szkoleń, konsultacji skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i do dzieci oraz młodzieży. Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychologii na SWPS w Katowicach, ukończyła także studia Social Media & Content Marketing na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Jednak, co najważniejsze, jest praktykiem i biegłym znawcą wirtualnej przestrzeni. Jej wykłady i warsztaty boleśnie uświadamiają Nauczycielom i Rodzicom, że cz ęsto nie mamy pojęcia, w jakich wirtualnych światach poruszają się nasze dzieci, już od wczesnego dzieciństwa. Po tych warsztatach świat staje się nieco inny...

Elżbieta Lisowska, autorka rozprawy doktorskiej „Korelaty i konsekwencje wypalenia zawodowego, perspektywa podmiotu i obserwatora zaangażowanego”. Od roku akademickiego 2007/2008 współpracownik Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Sopocie (około 100 wypromowanych prac magisterskich). Laureatka konkursu na najlepszą pracę badawczą z psychologii ekonomicznej - IAREP, Rzym 2008. W roku akademickim 2011/2012 mentor projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków UE. Zainteresowania badawcze: stres organizacyjny, wypalenie zawodowe, sposoby radzenia sobie ze stresem i z wypaleniem, społeczne skutki wypalenia.

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta Tychy, patronat nad Zjazdem objął Śląski Związek Gmin i Powiatów.

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.