tychy.info

Reklama

Wiadomości

 • 19 sierpnia 2021
 • 21 sierpnia 2021

Rusza kolejny nabór wniosków na wymianę „kopciuchów”

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Tychach" podaj

31 sierpnia rusza w Tychach nabór wniosków kolejnej edycji programu wymiany węglowych źródeł ciepła. Do mieszkańców mogących zostać beneficjentami tego projektu Urząd Miasta wyśle listy z informacją o startującym programie.

Reklama

piec, kocioł, węgiel, smog, ekologia
Czysta decyzja - rusza kolejny nabór wniosków na wymianę „kopciuchów” · fot. ab / tychy.info


Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach projektu grantowego pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II”. To już kolejny program wymiany starych źródeł ciepła na nowe, bardziej ekologiczne.

Maksymalna wysokość dotacjiwysokość dotacji , wymiana pieców


Termin składania wniosków o przyznanie grantu:
od 31 sierpnia 2021 r. (od godz. 9.00) do 07 października 2021 r. (do godz. 17.30);

Termin ogłoszenia listy podstawowej i rezerwowej:
do 22 listopada 2021 r.:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przez Urząd Marszałkowski:
maj 2022 r.

Nabór wniosków o przyznanie grantu w projekcie odbywać się będzie w trybie konkursowym. Preferowana będzie wymiana kotłów bezklasowych oraz klasy 3, a w dalszej kolejności klasy 4. O przyznaniu dofinasowania decydująca będzie kolejność zgłoszeń najpierw kotłów bezklasowych i klasy 3, a następnie kotłów klasy 4, aż do wyczerpania alokacji przeznaczonej na ten cel. Wysokość alokacji wynosi około: 4 400 000,00 zł.

Kto możne dostać dofinansowanie? Każdy mieszkaniec, który spełni jednocześnie dwa warunki:

 • posiada i zlikwiduje kocioł węglowy klasy 3 i 4 według normy PN-EN 303- 5:2012 lub bezklasowy oraz zastąpi go jednym z poniższych niskoemisyjnych źródeł ciepła:
 • przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej
 • kotłem gazowym (jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie do tej sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie),
 • kotłem na biomasę (jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej i gazowej lub podłączenie do tych sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie).


oraz posiada budynek spełniający zasadę minimalnego standardu efektywności energetycznej (spełnia jeden z dwóch poniższych punktów):

1. w budynku wykonano po 15 grudnia 2002 r., przynajmniej jednego rodzaju niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku, tj.:
 • docieplenie ścian zewnętrznych, lub
 • docieplenie stropów, lub
 • docieplenie podłóg na gruncie, lub
 • docieplenie fundamentów, lub
 • docieplenie stropodachów, lub
 • docieplenie dachów, lub
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;

lub
2. dla budynku uzyskano pozwolenia na budowę po 15 grudnia 2002 r.

Realizacja projektu planowana jest w okresie od września 2021 r. do czerwca 2023 r., z zastrzeżeniem że złożenie wniosku, nie gwarantuje otrzymania dofinansowania, tym samym Grantobiorca na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko podejmuje się realizacji inwestycji przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu.

Umowy o powierzenie grantu będą zawierane po otrzymaniu przez miasto dofinansowania ze środków zewnętrznych, tj. po rozstrzygnięciu konkursu, które planowane jest na maj 2022.

Z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2, Urząd Miasta zwraca się z prośbą, aby wnioski składne były za pomocą formularza internetowego. Wnioski w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta prosimy składać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Wszelkie pytania można kierować telefonicznie 721 747 447 oraz 785 702 804 lub mailowo na adres: tychy@niskaemisja.pl.

Lista najczęściej pojawiających się pytań znajdzie się na stronie internetowej Niska Emisja Tychy:
www.niskaemisja.pl/tychy/

Przykład poprawnie wypełnionego wniosku został zamieszczony na stronie Niska Emisja Tychy.

Szczegółowe informacje o potrzebnych dokumentach i sposobach złożenia wniosku na stronie Urzędu Miasta Tychy:
umtychy.pl/artykul/6998/czysta-decyzja-rusza-kolejny-nabor-wnioskow-na-wymiane-kopciuchow

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Smog w Tychach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Smog w Tychach" podaj