tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 23 sierpnia 2021

ZTM ograniczy ryzyko odwołania kursów dzięki zmianom na liniach

Od 2022 roku nowe zasady obsługi linii autobusowych. ZTM ograniczy ryzyko odwołania kursów dzięki zmianom na liniach. Wśród nich między innymi pakiet kilometrów, a nie obsługa poszczególnych linii autobusowych.

Reklama

Nowe autobusy we flocie PKM Tychy
Autobus PKM Tychy w barwach metropolii · fot. Michał Kasperczyk


Organizator komunikacji miejskiej w ostatnich dniach odnotowuje przypadki konieczności odwołania niektórych kursów na liniach obsługiwanych przez przewoźników, którym zleca te realizacje. Najczęściej sytuacje te dotyczą PKM Katowice oraz PKM Tychy.

- Zdajemy sobie sprawę z wagi i uciążliwości tej sytuacji, dlatego natychmiast zwróciliśmy się do zarządów spółek m.in. z wnioskiem o podjęcie pilnych działań naprawczych - informuje Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM.

- Powodem tych tymczasowych trudności, skutkujących anulowaniem niektórych przejazdów, jest sytuacja kadrowa przewoźników - wyjaśnia Wawrzaszek.

Rzecznik prasowy jednocześnie podkreśla, że Zarząd Transportu Metropolitalnego, aby minimalizować ryzyka nagłego odwoływania kursów, podejmuje działania dwutorowo.

- Mówimy w tym miejscu o rozwiązaniach doraźnych, możliwych do wprowadzenia teraz, a także o tych, które mają charakter systemowy i które w przyszłości zdecydowanie podniosą naszą elastyczność w tym zakresie - zaznacza.

Większa elastyczność i możliwość szybszej reakcji w sytuacjach, gdy koniecznym będzie pilne znalezienie zastępstw wśród kierowców lub zwiększenia częstotliwości kursowania, jak np. w czasie twardych lockdownów - to jedne z ważniejszych zmian, które zostaną wprowadzone po rozstrzygnięciu przetargu na obsługę sieci Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Przetarg wprowadza zupełnie nową formułę: po raz pierwszy zamówiony zostanie pakiet kilometrów, a nie obsługa poszczególnych linii autobusowych.

Do czasu jego rozstrzygnięcia i podpisania umów z wykonawcami, ZTM na bieżąco monitoruje sytuację przewoźników oraz wprowadza zmiany, na które pozwalają postanowienia umów, zawartych blisko 8 lat temu jeszcze przez poprzednich organizatorów transportu.

Rozwiązanie systemowe: pakiet kilometrów, a nie poszczególne liniePod koniec lipca ZTM ogłosił przetarg na obsługę ponad 166 mln kilometrów, które w ciągu 8 lat przejedzie ok. 300 autobusów (szczegółowe informacje m.in. tutaj: www.metropoliaztm.pl/pl/s/przetarg).

Dzięki temu postępowaniu i nowo zawieranym umowom, usprawnione zostanie zarządzanie komunikacją miejską, szczególnie w sytuacjach nagłych i awaryjnych. Zwiększenie elastyczności i przyspieszenie reakcji będzie możliwe, dzięki zmianie dotychczas stosowanej formuły: po raz pierwszy zamówiony zostanie pakiet kilometrów, a nie obsługa poszczególnych linii.

Teraz pojazdy zastępcze lub zastępstwo wśród kierowców mogą być szukane tylko w ramach jednej firmy, która obsługuje konkretną linię autobusową. Odpowiadają za to przewoźnicy, z którymi ZTM ma podpisane umowy, a które w wielu przypadkach były zawierane jeszcze przez poprzednich organizatorów komunikacji miejskiej. Wtedy zamawiana była obsługa konkretnych linii. Teraz formuła została zmieniona i zamówiony zostanie pakiet kilometrów.

- Poprzez zastosowanie nowych rozwiązań, innych niż w obecnie obowiązujących umowach, zawartych przed laty przez KZK GOP, będziemy mogli w sytuacjach nagłych zlecić obsługę kursów w obrębie jednej linii więcej niż jednemu przewoźnikowi. Oznacza to, że gdy jeden przewoźnik - z różnych powodów - nie będzie w stanie zapewnić pełnej obsługi rozkładu jazdy, wówczas będzie mógł zostać wzmocniony zasobami innej firmy, która takie moce będzie posiadać - wyjaśnia Wawrzaszek.

Rozwiązanie doraźne: konieczne modyfikacje rozkładów jazdyZTM podejmuje różne doraźne działania, na które pozwalają mu postanowienia aktualnie obowiązujących umów.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z przewoźnikami. Podjęliśmy już kroki, aby te niezależne od nas niedogodności minimalizować. Biorąc pod uwagę możliwości kadrowe naszych przewoźników, we współpracy z nimi przygotowujemy zmiany w rozkładach jazdy. Część z nich została już wprowadzona - przypomina Wawrzaszek.

Szczegółowe informacje o tych modyfikacjach znajdują się tutaj: rj.metropoliaztm.pl/news/i/2182/

ar / tychy.info

źródło: ZTM

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.