tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 17 sierpnia 2021

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - czas na uwagi

Za nami:

Od 2 do 20 sierpnia można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przeprowadzonej w ostatnim roku modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym taką modernizację urzędy powinny przeprowadzać raz na 10 lat.

Reklama

Tychy z lotu ptaka, osiedle W
fot. tychy.info


Prace modernizacyjne prowadzone były przez firmy Unimap s.c. J. Bryk D. Malcharek z Katowic oraz PGK Vertical sp. z o.o. z Żor, które zostały wyłonione w przetargu nieograniczonym.

Wykonawcy weryfikowali m.in. faktyczne zagospodarowanie działki, co może skutkować zmianą użytku gruntowego znajdującego się na działce lub funkcji użytkowej budynków. Przykładowo, użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako "B"- tereny mieszkaniowe, obejmuje nie tylko grunt pod budynkiem mieszkalnym, ale również grunt zagospodarowany m.in pod urządzenia do gromadzenia i oczyszczania ścieków, podwórza, dojazdy, przejścia, trawniki czy rabaty.

Modernizacja ewidencji może więc skutkować zmianą oznaczenia (numeracji działek), powierzchni działki, zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych (a w konsekwencji zmianą podatku od nieruchomości), ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali a także zmianą ich danych technicznych.

Z danymi, dotyczącymi nieruchomości, zawartymi w operacie opisowo-kartograficznym będzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta w Tychach przy al. Niepodległości 49, sala 102 (I piętro), w okresie 15 dni roboczych od 2 do 20 sierpnia 2021 roku.

Po upływie terminu wyłożenia do wglądu operatu opisowo-kartograficznego i rozpatrzeniu uwag zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości, dane stają się danymi ewidencji gruntów i budynków oraz podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miasta w Tychach.

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią, zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne art.21 ust.1 "Podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych (...)".

- Obowiązkiem organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków, jest sukcesywne jej aktualizowanie, tak by była ona wiarygodna i przydatna. Organ przeprowadza aktualizację modernizując obecną bazę danych. Ostatnio taka modernizacja była przeprowadzana w Tychach w latach 2000-2005 - mówi Igor Śmietański - z-ca prezydenta Tychów ds. gospodarki przestrzennej.

Celem modernizacji jest przede wszystkim uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i dostosowanie danych do nowych, aktualnie obowiązujących przepisów.

- Przeprowadzenie modernizacji powoduje, że dane są zgodne z rzeczywistym stanem i z obowiązującymi przepisami, a to bezpośrednio przekłada się na przyspieszenie obsługi naszych klientów - mówi Paweł Ruszkowski - naczelnik wydziału Geodezji w Urzędzie Miasta Tychy i dodaje: - Firmy na podstawie zdjęć lotniczych o bardzo dużej szczegółowości i oględzin nieruchomości w terenie sprawdzały, czy to co jest w terenie jest zgodne z tym, co się znajduje w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

Projekt mający na celu m.in. modernizację ewidencji gruntów i budynków, Urząd Miasta Tychy realizuje pn . "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.