tychy.info

Wiadomości

  • 16 sierpnia 2021

Assessment Centre - czym jest outsourcing rekrutacyjny i czy warto go stosować?

Materiał partnera:

Odpowiednio przeprowadzony proces rekrutacji pracowników do pracy ma duże znaczenie w kontekście efektywnego uzupełniania wakatów. Na rynku pracy, który w coraz większym stopniu staje się rynkiem pracownika, skuteczne metody rekrutacji stają się coraz ważniejsze. Między innymi z tego powodu wykorzystanie w procesach rekrutacyjnych metody Assessment Centre staje się coraz bardziej popularne.

Assessment Centre - czym jest outsourcing rekrutacyjny i czy warto go stosować?


Czym jest Assessment Centre?Jest to narzędzie rekrutacyjne, które może być wykorzystane zarówno przy poszukiwaniu kandydatów na stanowiska kierownicze, jak i też przy masowych rekrutacjach. Jednak jest to metoda rekrutacyjna, która znajduje swoje zastosowanie szczególnie przy poszukiwaniu pracowników na stanowiska strategiczne. Jednocześnie może być wykorzystywana zarówno w ramach wspierania procesów rekrutacji zewnętrznych, jak i też przy poszukiwaniu kandydatów wewnątrz organizacji.

W odróżnieniu od innych narzędzi rekrutacja Assessment pozwala sprawdzić kandydatów do pracy w ramach specjalnie przygotowanych sesji. Pozwalają one sprawdzić kandydatów w praktyce, czyli jak radzą sobie w sytuacjach, które mogą wystąpić na wybranym stanowisku pracy w konkretnej organizacji.

Kiedy rekrutacja Assessment jest w stanie najbardziej się sprawdzić?Zanim podejmie się decyzję o skorzystaniu z firm rekrutacyjnych i doradczych, które przeprowadzą proces rekrutacji z wykorzystaniem metody Assessment, trzeba ocenić opłacalność jej zastosowania.
Do najważniejszych korzyści można zaliczyć:

  • rzetelność i obiektywność oceny kandydatów,
  • duża trafność selekcji,
  • możliwość dodatkowego kreowania pozytywnego wizerunku pracodawcy.


Jest to narzędzie rekrutacji, które jest pozytywnie oceniane również przez kandydatów i przyszłych pracowników. Wynika to z możliwości bezpośredniego sprawdzenia przez nich zarówno oczekiwań pracodawców, jak i też stawianych na konkretnym stanowisku wymagań.

Dodatkowo tego typu rekrutacja jest dużo bardziej obiektywna. Zapewnia kandydatom równe szanse w ramach prezentowania posiadanych umiejętności. Wynika to z bezstronnych ocen kandydatów, gdy wykorzysta się w procesach rekrutacji obiektywnych asesorów. Z tego powodu zdecydowanie się na zewnętrznych specjalistów, którzy wykorzystają Assessment Centre, bywa dobrym rozwiązaniem.

Niezależni specjaliści są w stanie zapewnić przeprowadzenie rzetelnego procesu rekrutacyjnego. Eksperci, zapewniani przez firmy działające na rynku outsourcingu rekrutacyjnego, są w stanie przygotować oparte na obiektywnych kryteriach sesje.

Nawet jeśli nie zamierza się zlecić całego procesu realizacji Assessment Centre zewnętrznej firmie, warto skorzystać z usług firm rekrutacyjnych przy przygotowaniach i realizacji sesji. Samodzielne można zrealizować takie działania przy procesie rekrutacji, jak pozyskanie i selekcja aplikacji czy przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

Dowiedz się więcej na https://hrk.pl/pl/dla-klienta/ocena-i-rozwoj/assessment-development-centre