Wiadomości

  • 24 sierpnia 2021
  • 2 października 2021
  • wyświetleń: 4014

Które projekty z MBO dla Tychów będą zrealizowane?

Zakończyło się głosowanie na zadania finansowane z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Jakie projekty przeznaczone dla mieszkańców miasta Tychy zostaną zrealizowane? Dwa spośród zatwierdzonych do głosowania nie uzyskały wystarczającej liczby głosów.

Tychy z lotu ptaka
Tychy z lotu ptaka · fot. UM Tychy


Na podstawie 34 351 ważnych głosów oddanych w III edycji budżetu powstała lista zadań do realizacji w 2022 roku. W III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy województwa śląskiego zdecydowali o rozdysponowaniu kwoty 10 milionów złotych (5 milionów na pulę EKO i 5 milionów na pulę REGIO). Propozycje zadań były składane od 6 kwietnia do 16 maja br., natomiast między 1 a 19 września mieszkańcy regionu w głosowaniu elektronicznym za pośrednictwem strony ebo.slaskie.pl wybierali te projekty spośród puli EKO i REGIO, które w ich ocenie były najciekawsze i najpotrzebniejsze.

W pierwszej kolejności do realizacji zostały przeznaczone te zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, do momentu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Marszałkowski Budżet Obywatelski w puli EKO oraz w danym podregionie puli REGIO. Z niewykorzystanych środków stworzona została pula wolnych środków przeznaczona na zadania z największą ilością głosów, które nie zostały wybrane do realizacji przy pierwszym podziale środków. Wybrano te zadania, które mieściły się w puli. W przypadku gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy nie były wystarczające, uwzględniono pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowodował przekroczenia dostępnych wolnych środków.

Listę zadań do realizacji w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zatwierdził Zarząd Województwa Śląskiego. Znajduje się na niej 38 zadań na łączną kwotę prawie 10 milionów złotych. Realizowane będzie 8 zadań w puli EKO na łączną kwotę 4.924.152,00 zł, 28 zadań w puli REGIO na łączną kwotę 4.862.402,00 zł w podziale na podregiony.

Zadania dla Tychów, które zostaną zrealizowane1. Motocyklem szybciej - zakup motoambulansu dla WPRWojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach planuje realizację zadania obejmującego zakup i przygotowanie motocykla ratunkowego zwanego "motoambulansem" do działania na terenie miasta Katowice, Mysłowice oraz Tychy. Gdy w grę wchodzi ludzkie życie, liczy się każda sekunda. Ratownik medyczny na motocyklu dotrze na miejsce szybciej niż ambulans. Im szybciej zostaną wdrożone medyczne czynności ratunkowe tym większe prawdopodobieństwo jest szybkiego powrotu do zdrowia. Rezultatem będzie skrócenie czasu dotarcia do osoby poszkodowanej i szybsze wdrożenie medycznych czynności ratunkowych przez ratownika medycznego, pielęgniarza lub lekarza, co będzie skutkowało zwiększeniem przeżywalności i skróceniem okresu rekonwalescencji pacjenta.

Szacunkowy koszt zadania: 181 tys. zł.

2. Wiedza i rozrywka dla Ciebie - zdalny dostęp do ebooków, audiobooków i kursów multimedialnychProjekt zakłada zakup dostępu do multimedialnej biblioteki cyfrowej zawierającej ponad 30 000 pozycji w postaci ebooków, audiobooków i kursów multimedialnych, z której czytelnicy będą mogli korzystać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca oraz na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu. Baza będzie obejmować najnowszą literaturę, zarówno specjalistyczną - naukową i edukacyjną, jak i literaturę piękną, popularną, popularnonaukową, poradniki oraz przewodniki. Mieszkańcy województwa śląskiego będą mogli otrzymać kody dostępu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach oraz jej filiach w Mysłowicach, Pszczynie i Tychach.

Szacunkowy koszt zadania: 36 tys. zł.

3. W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia karate dla dzieciOpis zadania: W czasach pandemii, chcemy zachęcić dzieci do aktywnego spędzenia czasu, w tym celu proponujemy przeprowadzenie zajęć karate w szkołach podstawowych lub w MDK. W wybranych 4 szkołach, na terenie Katowic, Tychów i Mysłowic, będą prowadzone zajęcia karate w ciągu roku szkolnego. Dzieci będą mogły skorzystać z darmowych zajęć karate, które będą odbywać się dwa razy w tygodniu w ciągu roku szkolnego (odciąży to jednocześnie rodziców). Na zajęciach tych przeprowadzone będą ćwiczenia ogólnorozwojowe, podstawy samoobrony, gry i zabawy aktywizujące, integracyjne i kondycyjne. Poprzez uczestniczenie w zajęciach karate dzieci polepszają swój rozwój ogólny, poprawiają swoja koncentrację, redukują wady postawy, uczą się dążyć do wyznaczonego celu.

Szacunkowy koszt zadania: 40 tys. 680 zł.

4. Wygrajmy z rakiem!Opis zadania: Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny. Bezpośrednim celem zadania jest podniesienie jakości i dostępności do procedur diagnostycznych w warunkach poradnianych, jako kontynuacja rozpoznania i leczenia chorób nowotworowych mieszkańców Katowic, Tychów, Mysłowic, powiatów biueruńsko-lędzińskiego oraz pszczyńskiego, a także pozostałej części województwa śląskiego poprzez zakup nowoczesnego aparatu ultrasonograficznego. Zapewnienie wysokiej jakości diagnostyki za pomocą wielodyscyplinarnego aparatu USG z 4 głowicami pozwoli zmniejszyć zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe pacjentów Katowickiego Centrum Onkologii. Projekt w znaczącym stopniu przyczyni się do wykrywania nowotworów w stadium początkowym oraz oceny innych zmian chorobowych.

Szacunkowy koszt zadania: 375 tys. zł.

7. Żyj aktywnie, żyj pozytywnie i ćwicz z nami sztuki walkiOpis zadania: Sztuki walki uczą nie tylko technik samoobrony, ale też panowania nad swoim ciałem oraz swoimi emocjami. Umiejętność poznania swojego ciała, zwiększenie sprawności fizycznej, nauka kontrolowania emocji to cechy, które chcemy przybliżyć podczas organizowanym przez nas kursom.

Zajęcia będą prowadzone w powiecie bieruńsko-lędzińskim, pszczyńskim a także w Katowicach, Mysłowicach i Tychach przez okres 8 miesięcy. Każdy kurs sztuk walki będzie prowadzony w formie 7 treningów, które będą odbywać się każdorazowo w w innej lokalizacji (szkoły, domy kultury oraz kluby osiedlowe) Na kursach tych, będziemy przedstawiać podstawowe techniki samoobrony, uczyć poprawnych zachowań w przypadku ataku i zachęcać do aktywnego spędzania czasu. Każdy z kursów będzie uatrakcyjniony pokazem sztuk walki wykonanym przez profesjonalistów. Zajęcia będą bezpłatne dla mieszkańców.

Szacunkowy koszt zadania: 68 tys. 120 zł.

Zadania które nie zostaną zrealizowane:1. Aktywni, zdrowi, bezpieczni - zajęcia samoobrony i sportów walki dla dzieci i młodzieżyTreningi będą prowadzone przez trenerów sztuk i sportów walki w powiatach. Będą to ogólnorozwojowe zajecia sportowe z elementami samoobrony (treningi prowadzić będą licencjonowani trenerzy oraz instruktorzy sportów walki min : JU-JITSU , KICKBOXINGU ,JUDO BOKSU,TAEKWONDO).

Celem projektu jest wyrównanie szans poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze fizycznym psychicznym zdrowotnym i społecznym. Zajęcia w systemie 32 treningów 60- minutowych raz w tygodniu w miesiącach maj - grudzień 2022. Zadanie skierowane dla dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat w grupie 10-15 uczestników. Prócz zajęć sportowych prowadzone będą zajęcia z podstaw pierwszej pomocy oraz psychologicznych pozwalających na rozładowanie
napięć emocjonalnych. Aktywne spędzanie czasu wolnego w gronie rówieśników z elementami rywalizacji sportowej ,promowany zdrowy styl życia i wszechstronny rozwój młodego człowieka poprzez sport. Zajęcia będą bezpłatne dla wszystkich uczestników.

Szacunkowy koszt zadania: 243 tys. 510 zł.

2. Festiwal gwary śląskiejOpis zadania: Zadanie ma na celu przybliżenie kultury śląskiej oraz integrację mieszkańców gmin ościennych (Tychy , Bieruń, Bojszowy). W ramach festiwalu, który będzie w całości prowadzony po śląsku (czasami z tłumaczeniem na język polski) przewiduje się występ kabaretu w gwarze śląskiej oraz zespołów regionalnych z powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, miasta Tychy. Ponadto zaproszone zostaną osoby, które będą miały krótkie monologi - standup-y. Całość poprowadzi wodzirej po śląsku wraz z przyśpiewkami w celu zaktywizowania publiczności.

Szacunkowy koszt zadania: 49 tys. 700 zł

Pełna lista zadań do realizacji:
https://bo.slaskie.pl/bo/projekty/3?stage=5

ar / tychy.info

źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.