tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 15 lipca 2021
  • 18 lipca 2021

Czy płatny parking pod Biedronką jest legalny? Klienci płacili kary

Do biura rzecznika konsumentów zgłaszają się osoby, które otrzymały wezwania do zapłaty za korzystanie z płatnego parkingu znajdującego się przy sklepie Biedronka obok Starego Targu w Tychach (al. Bielska 7). Tyska Rzecznik podjęła decyzję o złożeniu zawiadomienia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który nałożył na zarządcę parkingu, firmę TD System została karę 150 000 złotych. Powód: zarządca parkingów naruszył zbiorowe interesy konsumentów, odmawiając uznania zasadnych reklamacji.

Reklama

Parking
Od kilku miesięcy do biura rzecznika konsumentów zgłaszają się osoby, które otrzymały wezwania do zapłaty za korzystanie z płatnego parkingu znajdującego się przy sklepie Biedronka obok Starego Targu w Tychach (al. Bielska 7). · fot. UM Tychy


Miejski rzecznik konsumentów tłumaczy, że działalność podmiotów pobierających opłaty za parkingi powstałe na terenie prywatnym jest legalna. Jakkolwiek przedsiębiorca może swobodnie ustalać zasady korzystania z parkingu, to jednak nie mogą one pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami. Stosowanie się do regulaminu obowiązującego na danym terenie jest obowiązkiem wszystkich korzystających z parkingu.

Właściciel parkingu ma prawo wymagać od użytkowników posiadania biletu parkingowego uprawniającego do bezpłatnego postoju na czas zakupów. Za niedopełnienie obowiązku, jest uprawniony do nałożenia regulaminowej kary.

Mam bilet, ale mimo to naliczono mi karę. Prawo do reklamacjiWątpliwości budzi wysokość stosowanych kar oraz sposób ich naliczania. Do rzecznika konsumentów zgłaszają się najczęściej osoby, którym wystawiono wezwanie do zapłaty pomimo, że posiadały wymagany bilet. Zdarzały się sytuacje, że pobrany bilet upadł i nie był widoczny lub został pobrany dokładnie w tym samym momencie, kiedy naliczono karę. Skargi konsumentów dotyczyły również niewystarczającego oznakowania terenu jako płatnego parkingu.

Z informacji rzecznika konsumenta wynika, że reklamacje składane przez konsumentów, pomimo wskazanych powyżej okoliczności, są rozpatrywane negatywnie. Podjęte przez rzecznika działania również nie wpłynęły na zmianę decyzji przedsiębiorcy. Konsumentom przekonanym o swojej racji, pozostaje obrona na drodze postępowania sądowego.

Zawiadomienie do UOKiKWobec powyższego, tyska rzecznik konsumentów podjęła decyzję o złożeniu zawiadomienia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który oceni postępowanie przedsiębiorcy pod kątem ewentualnego stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych oraz naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

- Coraz częściej właściciele marketów powierzają zarząd pobliskich terenów parkingowych firmom zewnętrznym. Czas przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości. Nieuwaga klientów nie może stanowić podstawy do podważenia zasadności kar - komentuje miejska rzecznik konsumentów Katarzyna Szostak-Zjawiony.

- Pamiętajmy, że obowiązujące przepisy definiują „przeciętnego konsumenta” jako osobę uważną, ostrożną i dobrze poinformowaną - podkreśla rzecznik.

- Obowiązkiem konsumentów jest zatem zwracanie każdorazowo uwagi na zasady obowiązujące na danym parkingu i ich przestrzeganie. Zadaniem zarządcy jest zaś jednoznaczne poinformowanie użytkowników o warunkach korzystania z parkingu (np. właściwe oznakowanie, czytelność tablic informacyjnych, przejrzysty regulamin). Rolą instytucji działających w zakresie ochrony interesów konsumentów jest natomiast monitorowanie zgodności praktyk z obowiązującymi przepisami - wyjaśnia K. Szostak-Zjawiony.

- Dobrą praktyką byłoby poprzedzenie wprowadzenia przez przedsiębiorców zmian, co do sposobu użytkowania parkingu, kampanią informacyjną czy okresem przejściowym, w którym konsumenci mieliby możliwość przyzwyczaić się do nowych warunków korzystania z płatnych miejsc postojowych. Negatywne konsekwencje zaniechań w tym zakresie w postaci utraty klientów, ich niechęci czy złej opinii o sklepie ponoszą ostatecznie ich właściciele - podsumowuje tyska rzecznik konsumentów.

Stanowisko Prezesa UOKiK w powyższej sprawie z dn. 10 lipca 2021Rzecznik konsumentów przedstawił w skrócie stanowisko Prezesa UOKiK w opisywanej sprawie:

  • zarządca parkingów naruszył zbiorowe interesy konsumentów odmawiając uznania zasadnych reklamacji,
  • firma TD System została ukarana karą 150 000 złotych,
  • klienci, których reklamacje zasługiwały na pozytywne rozpatrzenie (czyli dysponowali biletem parkingowym, ale nie umieścili go w widocznym miejscu) mogą domagać się anulowania naliczonej opłaty.


Uwaga! Prezes UOKiK nie kwestionował wprowadzenia wymogu pobrania biletu na parkingach przed sklepami (jest to zgodne z prawem), ale brak uczciwego i rzetelnego traktowania konsumentów, którzy zgłosili reklamację i byli w stanie udowodnić, że pobrali bilet.

Loading...

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.