Wiadomości

  • 14 lipca 2021
  • wyświetleń: 2475

W Tychach brakuje rodzin zastępczych. Poszukiwani kandydaci

Z powodu braku miejsc w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu, dzieci umieszczane są na terenie całej Polski. W Tychach nie ma placówki opiekuńczo-terapeutycznej dla dzieci wymagających opieki specjalistycznej, brakuje również rodzinnych domów dziecka. Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.Rusza internetowa kampania informacyjna, mająca przybliżyć tę wyjątkową formę opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.

Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, uzależnienia, niedojrzałość emocjonalna, choroby oraz zaburzenia psychiczne, czy sieroctwo to najczęstsze powody umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Dzieci kierowane są do rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W pierwszej kolejności poszukuje się kandydatów na rodzinę zastępczą w rodzinie biologicznej. Natomiast gdy nie ma takiej możliwości, dzieci umieszczane są w instytucjonalnej pieczy zastępczej - ośrodkach opiekuńczych.

W ostatnim czasie przybywa interwencji, w wyniku których dzieci odbierane są biologicznym rodzinom. Z drugiej strony brakuje osób, które podjęłyby się rodzicielstwa zastępczego.

- Wśród mieszkańców naszego powiatu przeważa negatywny wizerunek rodzicielstwa zastępczego. Rodziny zastępcze często są postrzegane przez pryzmat swojej roli w aspekcie pieniężnym - mówi Iwona Rogalska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

- Społeczność lokalna nie dostrzega ogromu pracy rodzin zastępczych, jaki wkładają w zapewnienie stabilnego i bezpiecznego środowiska wychowawczego dla dzieci, które niejednokrotnie doznały trudnych doświadczeń - dodaje dyrektor MOPS.

rodzina zastępcza, piecza zastępcza, dom dziecka, kurator
Kadr z fabularyzowanego filmu w ramach kampanii miasta Tychy · fot. UM Tychy


Stąd decyzja o uruchomieniu internetowej kampanii informacyjnej, która ma na celu zmianę myślenia tyszan o rodzicielstwie zastępczym. Akcja ma również zachęcić potencjalnych rodziców zastępczych do zgłoszenia się do tyskiego Działu Pieczy Zastępczej, funkcjonującego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego pracownicy służą wiedzą i radą, pomagają w formalnościach i wspierają na każdym etapie pieczy zastępczej.

W ramach działań przygotowana została strona internetowa bezpiecznarodzina.tychy.pl. Znajdziemy na niej podstawowe informacje o rodzicielstwie zastępczym i formularz kontaktowy. Dodatkowo w miejskich mediach społecznościowych pojawi się fabularyzowany spot przybliżający sytuację dzieci potrzebujących zastępczych rodziców.

Sytuacja w TychachW Tychach funkcjonuje obecnie 99 rodzin spokrewnionych, 36 rodzin niezawodowych, 5 rodzin zawodowych, w tym dwa pogotowia rodzinne. W tym momencie na miejsce w pieczy oczekuje troje dzieci, w tym jedno wymagające opieki specjalistycznej. To dzieci, których rodzice nie byli w stanie zaopiekować się nimi we właściwy sposób.

Z powodu braku miejsc w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu, dzieci umieszczane są na terenie całej Polski. W Tychach nie ma placówki opiekuńczo-terapeutycznej dla dzieci wymagających opieki specjalistycznej, brakuje również rodzinnych domów dziecka.

dziecko, patologia, alkohol , policja
W Tychach brakuje rodzin zastępczych. Poszukiwani kandydaci · fot. pixabay.com


Decyzja o założeniu rodziny zastępczej to nie zawsze decyzja na całe życie. Zdarza się, że po pewnym czasie dzieci wracają do swoich rodziców biologicznych, gdy uporają się oni ze swoimi problemami i udowodnią, że są w stanie dalej zajmować się dzieckiem.

Rodziny zastępcze pełnią bardzo ważną rolę w tak trudnym momencie w życiu dziecka jak odseparowanie od najbliższej rodziny. Rodzic zastępczy to dla nich szansa na spokojne życie i rozwój, doświadczenie prawdziwej troski i wsparcia.

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą?Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba samotna, którzy spełniają określone wymagania, między innymi:

  • nie są pozbawione władzy rodzicielskiej, lub nie jest ona ograniczona ani zawieszona, a także osoby którym nie ograniczono zdolności do czynności prawnych.
  • osoby które są w stanie sprawować opiekę nad dzieckiem w formie rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka i mają do tego odpowiednią motywację oraz predyspozycje.
  • osoby, które są w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb - w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego.


Wsparcie dla rodzin zastępczych - jak miasto pomaga takim rodzinom?- Zostanie rodzicem zastępczym to poważna i odpowiedzialna decyzja. Dlatego jako miasto staramy się wspierać wszystkich, którzy zdecydowali się stworzyć zastępczy dom potrzebującym dzieciom - mówi Katarzyna Dutka, Kierownik Działu Pieczy Zastępczej.

Rodzina zastępcza zostaje objęta pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Najważniejszym celem jest dobro dziecka. Praca skupia się na monitorowaniu jego potrzeb, wspieraniu rodziny zastępczej w bieżących działaniach, doborze metod wychowawczych, udzielanie informacji o innych formach pomocy w przypadku wystąpienia trudności.

Rodziny zastępcze mogą otrzymać wsparcie emocjonalne, poradę specjalistyczną, jak również wsparcie psychologiczne. Praca z rodziną zastępczą prowadzona jest w kontakcie indywidualnym z rodzinami i dziećmi, w formie wizyt w miejscu zamieszkania oraz w formie zespołów interdyscyplinarnych. W ramach podnoszenia kompetencji rodzicielskich, Rodziny Zastępcze mogą uczestniczyć w grupie wsparcia lub szkoleniu.

Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, jeśli to możliwe, powinny mieć kontakt ze swoimi rodzicami oraz innymi najbliższymi członkami rodziny.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pieczy zastępczejChcesz dowiedzieć się więcej o pieczy zastępczej? Umów się na niezobowiązujące spotkanie z pracownikiem Działu Pieczy Zastępczej. Wypełnij formularz na stronie bezpiecznarodzina.tychy.pl lub skontaktuj się: tel. 32 326 43 92, e-mail: dpz@mops.tychy.pl .

ar / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.