tychy.info

Wiadomości

  • 13 lipca 2021

Należy Ci się odszkodowanie za utracone dochody? Musisz to wykazać!

Materiał partnera:

O szkodzie w postaci utraconych korzyści mówimy wówczas, gdy zajdzie określony związek przyczynowy. Na przykład, kiedy na skutek wypadku, poszkodowany doznał rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała, które uniemożliwia mu wykonywanie pracy i uzyskiwanie wynagrodzenia. Otrzymanie roszczenia z tytułu utraconych dochodów wiąże się z koniecznością wykazania, że zachodzi obiektywna możliwość ich uzyskania, gdyby nie wypadek. Jak dochodzić odszkodowania za utracone zarobki i z czyjej pomocy skorzystać, gdy sprawa okazuje się trudniejsza, niż się wydawała? Sprawdź!

dolary, odszkodowanie


Nie możesz wykonywać pracy po wypadku? Uzyskaj zwrot utraconych dochodówUtracone dochody są jednym z roszczeń, do których w określonych okolicznościach ma prawo osoba, poszkodowana w wypadku. Zajmuje ono ważne miejsce obok takich świadczeń, jak chociażby zadośćuczynienie i jeśli jest możliwość jego uzyskania, warto z niej skorzystać. Aby skutecznie dochodzić odszkodowania za utracone dochody należy udowodnić, że gdyby nie wyrządzona szkoda, poszkodowany mógłby je uzyskać. Mówi o tym Art. 361. Kodeksu Cywilnego, w którym czytamy: [...] naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Trzeba zaznaczyć, że świadczenie przysługuje bez względu na formę zarobkowania. To oznacza, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za utracony zarobek zarówno osobie zatrudnionej w oparciu o umowę zlecenie, jak również umowę o pracę czy o dzieło. Co więcej, także samozatrudnieni mają szansę na otrzymanie rekompensaty - jeśli wykażą, że w konsekwencji wypadku nie są w stanie realizować dotychczasowych zadań, związanych z prowadzeniem własnej firmy.

Zgromadź dokumentację i zatrudnij dobrego prawnika, a dużo na tym zyskaszW ramach odszkodowania za utracone dochody można uzyskać kwotę, obejmującą nie tylko spodziewane zarobki. Dysponując odpowiednią dokumentacją, da się przekonać ubezpieczyciela o zasadności wypłaty utraconego wynagrodzenia podstawowego oraz premii, a nawet rekompensaty za utracone zlecenia. Wysokość świadczenia wiąże się z okresem przebywania na zwolnieniu lekarskim i przedstawioną dokumentacją. Każda sprawa jest inna, dlatego najkorzystniejszym wyborem będzie zatrudnienie prawnika. W Centrum Pomocy Odszkodowawczej: https://www.tuodszkodowania.pl/ działają prawnicy z AIF Kancelarii. Mają oni doświadczenie w ustalaniu rozmiarów szkód i uzyskiwaniu godnych odszkodowań, m.in. z tytułu utraconych dochodów. Pozwól, by specjaliści sprawdzili, jakie roszczenia powypadkowe Ci przysługują. Z ich wsparciem w krótkim czasie otrzymasz należną Ci rekompensatę za poniesione szkody.