tychy.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

 • 23 czerwca 2021

Konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Od 29 czerwca do 10 sierpnia trwają konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy - etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Tychy, Urząd Miejski, bloki
29 czerwca ruszają konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego · fot. UM Tychy


Formy konsultacji

Spotkania otwarte:
 • za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag,
 • w Urzędzie Miasta Tychy - z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, w tym obowiązkiem zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego oraz limitem uczestników wynoszącym 11 osób;
 • Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną na adres: lub na piśmie na adres urzędu - z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczających limit, zorganizowana zostanie dodatkowa dyskusja publiczna.


Zbieranie uwag w formie pisemnej:
 • złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy;
 • elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP: /UMTychy/skrytka);
 • poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl


Czas trwania konsultacji

 • 29 czerwca - 27 lipca 2021 r. - wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu:
 • 15 lipca 2021 r. - spotkanie otwarte (dyskusja publiczna) o godzinie 16.30, za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag (zakładka: Zamierzenia władzy /Obwieszczenia/ Zagospodarowanie przestrzenne/ 2021 /Czerwiec),
 • 22 lipca 2021 r. - spotkanie otwarte (dyskusja publiczna) o godzinie 16.30, w sali 102 na I piętrze, w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 w Tychach;
 • 29 czerwca - 10 sierpnia 2021 r. - możliwość składania uwag do Prezydenta Miasta Tychy: pisemnych na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, elektronicznych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej albo pocztą elektroniczną na adres: urbanistyka@umtychy.pl


Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje: Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43‑100 Tychy, tel. 32-776-3701, 32-776-3706 email: urbanistyka@umtychy.pl.

ab / tychy.info, źródło: UM Tychy

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.