Wiadomości

 • 23 czerwca 2021
 • wyświetleń: 1331

Konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Za nami:

Od 29 czerwca do 10 sierpnia trwają konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy - etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Tychy, Urząd Miejski, bloki
29 czerwca ruszają konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego · fot. UM Tychy


Formy konsultacji

Spotkania otwarte:
 • za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag,
 • w Urzędzie Miasta Tychy - z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, w tym obowiązkiem zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego oraz limitem uczestników wynoszącym 11 osób;
 • Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną na adres: lub na piśmie na adres urzędu - z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczających limit, zorganizowana zostanie dodatkowa dyskusja publiczna.


Zbieranie uwag w formie pisemnej:
 • złożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy albo wysyłanej na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy;
 • elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP: /UMTychy/skrytka);
 • poczty elektronicznej wysłanej na adres: urbanistyka@umtychy.pl


Czas trwania konsultacji

 • 29 czerwca - 27 lipca 2021 r. - wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu:
 • 15 lipca 2021 r. - spotkanie otwarte (dyskusja publiczna) o godzinie 16.30, za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag (zakładka: Zamierzenia władzy /Obwieszczenia/ Zagospodarowanie przestrzenne/ 2021 /Czerwiec),
 • 22 lipca 2021 r. - spotkanie otwarte (dyskusja publiczna) o godzinie 16.30, w sali 102 na I piętrze, w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49 w Tychach;
 • 29 czerwca - 10 sierpnia 2021 r. - możliwość składania uwag do Prezydenta Miasta Tychy: pisemnych na adres: al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, elektronicznych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej albo pocztą elektroniczną na adres: urbanistyka@umtychy.pl


Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje: Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43‑100 Tychy, tel. 32-776-3701, 32-776-3706 email: urbanistyka@umtychy.pl.

ab / tychy.info

źródło: UM Tychy

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.