tychy.info

Reklama

Wiadomości

  • 22 czerwca 2021

Remont chodnika na ul. Cyganerii - korzenie drzew są uszkadzane?

Radny Sławomir Wróbel niepokoi się o drzewa przy ul. Cyganerii, gdzie trwa remont chodnika. Pyta o zakres prac oraz zabezpieczenie ukorzenienia znajdujących się tam drzew. Przedstawiciel mieszkańców miasta przypomina, że drzewostan wzdłuż ul. Cyganerii jest jednym z piękniejszych i bardziej wartościowych w naszym mieście. Niestety, na niektórych fragmentach korzenie rozsadziły chodnik, co stwarzało realne zagrożenie dla pieszych i konieczna była interwencja. Radny zauważa, że korzenie są uszkadzane podczas prac.

Reklama

Cyganerii, remont chodnika
Przy ul. Cyganerii trwa remont chodnika · fot. Tomasz Gonsior / tychy.info


- W związku z pracami ziemnymi polegającymi na remoncie chodnika przy ul. Cyganerii, o który już kilkukrotnie wnioskowałem, i z którego bardzo się cieszę, proszę o informację o planowanym zakresie robót przy remoncie chodnika oraz, w jaki sposób zabezpieczane jest ukorzenienie drzewostanu rosnącego przy ul. Cyganerii - czytamy w interpelacji Sławomira Wróbla.

- Czy wykonywane prace są zaplanowane w odpowiedni sposób i wykonywane ze sztuką oraz zgodnie z zasadami określonymi w podręczniku "System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy"? Proszę o informację, kto sprawuje nadzór nad firmą wykonującą prace w powyższym zakresie? - pyta radny.

Przedstawiciel mieszkańców załączył do swojego pisma zdjęcie uszkodzonych korzeni drzewa. Jak zauważa, obrazuje ono brak jakiejkolwiek koordynacji działań.

Na ul. Cyganerii trwa remont chodnika, zagrożone są drzewa
Na ul. Cyganerii trwa remont chodnika, zagrożone są drzewa - dochodzi do uszkodzeń korzeni · fot. Sławomir Wróbel


- Chciałbym wskazać, że drzewostan wzdłuż ul. Cyganerii jest jednym z piękniejszych i bardziej wartościowych w naszym mieście - dodaje radny.

Na pytania radnego odpowiada dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Artur Kruczek:

- Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach informuje, że remont chodnika przy ul. Cyganerii jest wykonywany w ramach bieżącego utrzymania chodników w mieście i swym zakresem obejmuje odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Ciasnej. Celem ochrony drzew rosnących wzdłuż fragmentu objętego robotami, zwróciliśmy się do dwóch dendrologów i czekamy na ich stanowiska. Opinie te będą miały znaczenie dla dalszego prowadzenia prac budowlanych - czytamy w odpowiedzi dyrektora.

- Temat jest trudny, a sytuacja niestandardowa mi.in. ze względu na ukształtowanie terenu, na niektórych fragmentach ul. Cyganerii korzenie rozsadzają istniejący chodnik, co stwarza realne zagrożenie dla pieszych. Zgodnie z prawem zarządca drogi, musi w takich sytuacjach reagować, ponieważ na nim spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, ponadto odśnieżanie chodników w Tychach odbywa się mechanicznie, co oznacza, że ich konstrukcja musi być na tyle solidna, by nie odkształcić się pod ciężarem ciągnika. Z tych powodów zaszła konieczność usunięcia niektórych powierzchniowych korzeni, co nie powinno mieć większego wpływu na statykę drzewa i jego kondycję - wyjaśnia Artur Kruczek.

Przedstawiciel MZUiM zapewnił, że projektanci każdorazowo starają się zastosować rozwiązania, które stanowić będą kompromis między wymogami bezpieczeństwa ruchu a potrzebą zachowania drzew. Jak tłumaczy, niestety, nie zawsze jest to możliwe. Nadzór nad pracami w obrębie drzewostanu prowadzi inspektor Nadzoru MZUiM oraz przedstawiciele Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych.

- Z uwagi na złożoność zagadnienia nie jest możliwe zastosowanie rozwiązań opisanych w "Systemie zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy". Problem, który pojawił się przy realizacji chodnika przy ul. Cyganerii, nie jest opisany w ww. opracowaniu. Dokument ten nie przewiduje modelu zachowań w podobnej sytuacji, co tylko potwierdza, że spotykamy się z sytuacją nietypową - odpowiada dyrektor.

ar / tychy.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.